MENU

Plukovník delostrelectva Quido Dotzauer

Narodil sa 25. 10. 1890 v Prahe. Po absolvovaní vyššej vojenskej reálky v Hraniciach na Morave (1905 – 1908) študoval v rokoch 1908 – 1911 na Vojenskej akadémii vo Viedenskom Novom Meste. 18. 11. 1911 bol menovaný do hodnosti por. a nastúpil do služby v pešom pluku 102 v Prahe.

Od 1. 1. 1913 pôsobil v pražskom delostreleckom pluku 23 vo funkciách veliteľa čaty a 1. dôstojníka batérie. V rovnakých funkciách bol počas prvej svetovej vojny zaradený v rôznych delostřeleckých útvaroch na srbskom, ruskom, rumunskom a talianskom bojisku. 1. 11. 1914 bol povýšený do hodnosti npor. a 1. 11. 1917 do hodnosti stot. (22. 11. 1920 bola táto hodnosť premenovaná na kpt.).

Celý text nájdete – TU.

Text: plk. v. v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., VHÚ – OVHV
Foto: VHÚ–VHA Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.