Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Létali za císaře pána

Štábní kapitán polní pilot letec Jindřich Kostrba, 3. část - dokončení


(BO / FP Hptm. Heinrich Kostrba)


Konec předposledního roku Velké války zastihl Hptm. Jindřicha Kostrbu u „blátošlapů“ na sočské frontě. Tam byl 4. prosince 1917 zraněn. Zlomenina kloubu křížové kosti si vyžádala léčení a následnou rehabilitaci skoro devíti měsíců v Praze. Na frontu se již nedostal a 1. září 1918 byl po vyléčení přeložen k místní vojenské policii.

V roce 1918 z popudu význačného člena protirakouské Maffie Františka Síse – redaktora Národních listů – vznikla její vojenská složka, která měla připravit armádu pro zabezpečení politického převratu v českých zemích. V jejím čele byl Dr. Josef Scheiner a setník Jaroslav Rošický, který obsazoval důležitá místa svými lidmi. Jedním z nich byl i Kostrba, který tajně složil přísahu věrnosti budoucímu čs. státu dne 4. října 1918. Svým odvážným jednáním několikrát ovlivnil vznik československého státu. Ve dnech jeho vzniku např. fingovanými rozkazy nařídil německým a maďarským jednotkám zůstat na svých místech, aby naši vojáci mohli obsadit strategická místa v Praze.

V neděli 28. října 1918 byl Národním výborem veřejně vyhlášen samostatný stát československý. Státní převrat a vznik ČSR se obešel bez krveprolití, i když právě Kostrba a několik dalších našich důstojníků mohlo být za velezradu popraveno. Druhý den po převratu v 10 hodin odjel ze Žofína do zemského vojenského velitelství na Malou stranu Dr. Scheiner se svým adjutantem setníkem Rošickým v doprovodu setníků Kostrby, Betky, Hajného, rytmistra Straky, nadporučíka Žantla a oficiála Nebeského vyjednávat s generály Kestrzankem a Zanantonnim.

Text: Bohumír Kudlička, AS Österreich a IGL Deutschland
Foto: Archiv autor, Boris Ciglić, Koloman Mayerhofer, Colin Owers, Christian Reiterer, Bernhard Tötschinger a Marcus Zelezny.

Více se dočtete v časopisu Hobby Historie 40 (4/2017), který vyšel 22. 11. 2017.

Obsah Hobby Historie 40 naleznete – ZDE.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.