MENU

Seminár o fašistických represáliách vojny

Dňa 29. novembra 2017 bol zorganizovaný v súlade s tematickým plánom spoločenskovednej prípravy vo výcvikovom roku 2017 aj na Veliteľstve vzdušných síl OS SR vo Zvolene seminár o fašistických represáliách 2. svetovej vojny na Slovensku.

Aktivitu lektorsky zabezpečil pracovník oddelenia výchovných a kultúrnych činností z Personálneho úradu Liptovský Mikuláš Adrián Sipko. Problematika druhej svetovej vojny a udalostí Slovenského národného povstania je už po desaťročia pevnou súčasťou zamestnaní vlastenecko-etickej výchovy a spoločenskovedných seminárov profesionálnych vojakov ozbrojených síl.

Na aktivite v priestoroch veliteľstva vzdušných síl vedenej náčelníkom Strediska kultúrno-osvetových činností majorom Zdenkom Barancom sa zúčastnili aj príslušníci podriadených jednotiek vzdušných síl. Prednáška historika bola zameraná na okolnosti vývoja na vojnovom Slovensku po 14. marci 1939, na odlišnosti fašizmu a nacizmu, prejavy aktívneho odporu v súvislosti s potláčaním povstania a na dôsledky represálií na slovenskú spoločnosť. Jednou zo skutočností, ktorú si treba neustále pripomínať, je, že národné povstanie Slovákov bolo po Juhoslávii druhým najväčším ozbrojeným vystúpením proti fašizmu v Európe.

Cenným zdrojom informácií v nadväznosti na uvedené skutočnosti je pre všetkých záujemcov dostupná webová stránka osveta.mil.sk zameraná na tradície, výchovu, kultúru a symboliku slovenských ozbrojených síl.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.