MENU

Návrat na kontinent

Čs. samostatná obrněná brigáda v operaci OVERLORD


Na rozdíl od čs. letectva v rámci RAF, které se operace OVERLORD, tedy spojeneckého vylodění v Normandii, účastnilo od prvního dne, jednotky čs. pozemní armády ve Velké Británii musely na svůj „návrat na kontinent“, jak Britové v dobovém kontextu mj. invazi nazývali, ještě dlouhou dobu čekat. V prvních týdnech tak do bojů v Normandii zasáhli pouze jednotlivci, především čs. důstojníci nacházející se na dlouhodobých stážích u britských jednotek. Prvním z nich byl kpt. Pravoslav Kubišta, který se v „den D + 1“ vylodil v řadách 9. měřičského pluku Královského dělostřelectva na pláži SWORD a během následujících týdnů pak několik dalších.

Čs. samostatná obrněná brigáda v té době dokončovala výcvik ve Skotsku. Již 7. června 1944 byla pro většinu jejích jednotek vyhlášena polní mobilizace, avšak odjezd na frontu se z řady důvodů stále oddaloval. Jedním z nejdůležitějších problémů představovaly především nízké početní stavy brigády. Podle systematizace válečných počtů ze 14. dubna 1944, které byly britským War Office vypracovány s ohledem na plánované možnosti doplňování (a byly zhruba na dvou třetinách válečných počtů obdobných útvarů britské armády), měla brigáda mít 4263 mužů. Tento počet se do léta 1944 zvýšil o dalších 53. Kromě toho měla disponovat první zálohou k okamžitému nahrazení bojových ztrát ve výši 317 mužů. Celkem tedy 4633. Brigáda však měla k tomuto stavu hodně daleko a teprve během léta se díky příchodu zajatců z německé armády k Náhradnímu tělesu (NT) začalo zdát, že dosažení těchto minimálních počtů není zcela nereálné.

Text: PhDr. Jiří Plachý, Ph.D. – VHÚ Praha
Foto: VÚA – VHA Praha

Více se dočtete v časopisu Hobby Historie 41 (1/2018), který vyšel 21. 2. 2018.

Obsah Hobby Historie 41 naleznete – ZDE.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.