MENU

Zimní strasti hloubkového průzkumu

Mezi málo známé kapitoly z historie čs. jednotek na východní frontě v letech 2. světové války patří akce hloubkového průzkumu 1. čs. armádního sboru na Slovensku. Tento úkol plnila Rota ZU, podřízená 2. (zpravodajskému) oddělení sboru, kterému velel štábní kapitán František Sedláček.

Tato rota, jejíž příslušníci většinou prošli výsadkářským výcvikem, měla za úkol v síle zpravidla čtyř až šestičlenných skupin pronikat předním okrajem obrany za německé linie, kde zjišťovala postavení dělostřelectva, přesuny jednotek, budování obranných pásem, způsob ochrany a ženijní přípravy na mostech, včetně celkového uskupení německých a maďarských vojsk. Činily tak převážně pozorováním, výslechem zajatců a civilního obyvatelstva. Své poznatky předávaly v šifrovaných zprávách rádiovými stanicemi. Tyto mise trvaly někdy i několik týdnů a v zimních měsících byly ve slovenských horách při nedostatečném logistickém zajištění těchto skupin pro průzkumníky velice tvrdé…

Pokračování článku a další fotografie naleznete – ZDE.

Text: Jindřich Marek
Foto: Vojenský historický ústav Praha

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.