MENU

Vedecká konferencia Slovensko 1938:

Československo v zovretí mocností


V dňoch 3. a 4. októbra sa v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Slovensko 1938: Československo v zovretí mocností.

Za účasti viac ako dvadsiatich referujúcich z piatich európskych krajín a ďalších hostí tu odzneli zaujímavé príspevky k uvedenému hektickému roku, ktorého 80. výročie si aj takto pripomíname.

Vojenský historický ústav v Bratislave reprezentoval jeho riaditeľ plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., s príspevkom Prípravy na obranu Československa 1933 – 1938 s vyústením do všeobecnej mobilizácie čs. brannej moci v septembri 1938. Po ňom v rovnakom bloku, tematicky venovanom československej armáde, vystúpili Mgr. Peter Chorvát, PhD., (Koncepcia obrany Bratislavy v septembri 1938) a doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., (Čs. armáda na Slovensku po Mníchove a Viedenskej arbitráži). Vydarené medzinárodné vedecké podujatie pokračovalo aj druhým konferenčným dňom, v ktorom boli jednotlivé príspevky zamerané najmä na problematiku politiky a spoločnosti v uvedenom historickom období.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.