MENU

Zrod Československej republiky v roku 1918

Vznik Československej republiky na troskách habsburskej monarchie v roku 1918 predstavuje kľúčový moment v moderných dejinách Slovenska. Týmto štátoprávnym aktom boli vytvorené priaznivé podmienky na všestranný a dovtedy nepoznaný civilizačný vzostup Slovákov. Slovenský národ sa v konštituovanom štáte stal národom štátotvorným, pričom táto kvalitatívna zmena mala mimoriadne pozitívny vplyv na rozvoj slovenského školstva, vedy, kultúry a ďalších oblastí spoločenského života.

Priaznivý zahraničnopolitický vývin v dôsledku víťazstva dohodových mocností vo „veľkej“ vojne, ďalej intenzívna práca predstaviteľov československého zahraničného odboja a napokon aj prudký spoločensko-politický pohyb v porazenej habsburskej monarchii na jeseň 1918 umožnili vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Pokračovanie článku a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Súvisiaci článok:
Slávnostný nástup k 100. výročiu od ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku Československej republiky

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.