MENU

Prezident Ludvík Svoboda ve Kbelích

Před padesáti lety, dne 10. prosince 1968, navštívil tehdejší prezident Československé socialistické republiky armádní generál Ludvík Svoboda Leteckou výstavu k 50. výročí čs. letectví.

Prezident si v doprovodu pplk. Ing. Jaroslava Janečky pozorně prohlédl vystavené exponáty a vyslechl zasvěcený výklad, vztahující se k historii i tehdejší současnosti našeho letectví. Podle dobových článků pak generál Svoboda ještě pobesedoval s návštěvníky a vedoucími pracovníky VHÚ. Je zajímavé, že se po nedlouhé době setkal s bývalými kolegy ze svého působiště ve VHÚ na Žižkově, kde byl ještě nedávno vědeckým pracovníkem.

Výstavním prostorem, přeplněným exponáty, informacemi o technice, leteckém průmyslu, ale i uměleckými díly byl původně vojenský hangár číslo 40 na letišti Praha-Kbely. V něm byly sbírkové předměty pod hlavičkou Letecké skupiny Vojenského muzea VHÚ shromažďovány již od poloviny roku 1966. Od počátku následujícího roku pak byly činěny přípravy k důstojné prezentaci našeho letectví v rámci oslav 50. let vzniku republiky.

Výstava dokládající výrobky našeho leteckého průmyslu a dějiny létání v Československu měla být původně otevřena již 15. září 1968 a vyvrcholit monstrózním leteckým dnem v sobotu 29. září. Ovšem dnes již známé události po 21. srpnu 1968 tyto plány značně deformovaly a redukovaly. Letecký den a další akce byly odvolány a slavnostní otevření výstavy, která prakticky jediná z plánovaných akcí zbyla, posunuto až na 11. října téhož roku.

K její prezentaci tak musely stačit pouhé dva měsíce, než byla v polovině prosince 1968 kvůli nadcházející zimě uzavřena. Přesto jí shlédl nebývalý počet návštěvníků a i média o ní projevila živý zájem. A 10. prosince 1968 se na ni přišel podívat i prezident republiky.

Proto bylo logické, že původně tematická výstava přerostla v následujícím roce ve stálou „Expozici letectví Vojenského muzea“ a po důkladné reinstalaci znovu otevřena ve čtvrtek 1. května 1969. Byly tak položeny základy k podobě dnešního Leteckého muzea Kbely, které je součástí Vojenského historického ústavu Praha.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Jan Sýkora
Foto: Vojenský historický ústav Praha

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.