Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Vojenskí historici si pripomenuli významný deň

- Deň delostrelectva a raketového vojska


Členovia Cechu puškárov a delostrelcov si dňa 15. januára 2019 na slávnostnom zhromaždení v Posádkovom klube v Bratislave pripomenuli už 74. výročie bitky pri poľskom Jasłe, kde slovenskí delostrelci v zostave 1. čs. armádneho zboru v ZSSR úspešne zasiahli do bojov proti fašizmu. Tento pamätný deň vojenskej minulosti Slovenska sa v radoch príslušníkov delostrelectva a raketového vojska slávi ako Deň delostrelectva a raketového vojska.

Na slávnostnom zhromaždení, ktoré bolo venované tomuto historickému výročiu, sa okrem členov Cechu puškárov a delostrelcov zúčastnili predstavitelia Ministerstva obrany SR, delostrelci OS SR, ale aj bývalí náčelníci raketového vojska a delostrelectva, velitelia delostreleckých brigád a plukov, ako aj ďalší významní hostia.

Prítomní delostrelci boli za svoju prácu a rozvíjanie tradícií delostrelectva vyznamenaní medailami ministra obrany SR, odznakmi náčelníka Generálneho štábu OS SR, medailami Českej a Slovenskej obce delostreleckej, plaketami a ďakovnými listami rôznych vojenských útvarov a spoločenských organizácií.

Do Delostreleckej galérie cti a slávy boli uvedení genmjr. in memoriam Alexander Korda a genmjr. in memoriam Mirko Vesel. Vojenskému historickému ústavu bol za aktívny prínos k zachovávaniu tradícií delostrelectva a príkladnú spoluprácu s Cechom puškárov a delostrelcov v Bratislave udelený Ďakovný list, ktorý z rúk veľmajstra Cechu puškárov a delostrelcov plk. v. v. Jaroslava Juneka prevzala zamestnankyňa Vojenského historického ústavu – kurátorka Vojenského historického múzea Piešťany Mgr. Viera Jurková.

Osobitný slávnostný ráz zhromaždenia umocňovali historické bojové zástavy zo zbierkového fondu Vojenského historického múzea Piešťany. Konkrétne boli prezentované bojová zástava Delostreleckého učilišťa Martin a replika bojovej zástavy 110. delostreleckého pluku.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Súvisiaci článok:
Deň raketového vojska a delostrelectva

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.