MENU

Vedomostná súťaž z histórie svidníckeho regiónu

a oslavy 74. výročia oslobodenia mesta Svidník


Dňa 18. januára 2019 sa uskutočnil v poradí už 9. ročník vedomostnej súťaže ,,Z histórie svidníckeho regiónu 2019“, ktorý sa konal pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Svidník.

Na príprave vedomostnej súťaže sa podieľal Vojenský historický ústav – Múzejné oddelenie VHM Svidník v spolupráci s Mestským úradom vo Svidníku. Vedomostná súťaž bola podobne ako v predchádzajúcich troch ročníkoch pripravená aj tentokrát v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Svidník, ktorého hľadisko sa zaplnilo žiakmi svidníckych základných škôl.

Na slávnostnom otvorení kvízu, ako aj na celkovom vyhodnotení, sa zúčastnili nielen predstavitelia Vojenského historického ústavu, ale aj zástupcovia miestnej samosprávy a štátnej správy, vrátane novozvolenej primátorky mesta Svidník Mgr. Marcely Ivančovej.

Tak ako po minulé roky, tak aj v tomto ročníku súťaže žiaci piatich základných škôl mesta Svidník odpovedali najskôr v rámci štyroch ústnych kôl a potom v záverečnom písomnom teste na nasledovný okruh tém: história mesta Svidník od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť, prvá svetová vojna v Európe a boje v Karpatoch na prelome rokov 1914 – 1915, druhá svetová vojna v Európe a vo svete, a Karpatsko-duklianska operácia. Novinkou tohtoročnej súťaže bolo, že dva zo štyroch ústnych kôl boli spracované v podobe zaujímavých powerpointových prezentácií, v ktorých žiaci najskôr odpovedali na otázky týkajúce obdobia prvej svetovej vojny so zameraním na boje v Karpatoch, ktoré sa na prelome rokov 1914 – 1915 odohrali na území severovýchodného Slovenska, a následne mali možnosť svoje bodové konto navýšiť prostredníctvom správneho vyriešenia úloh týkajúcich sa priebehu Karpatsko-duklianskej operácie, a taktiež aj jednotlivých osobností i pamätníkov a pomníkov v správe Vojenského historického ústavu viažucich sa k tejto operácii.

Víťazom vedomostnej súťaže sa stali žiaci základnej školy na Karpatskej ulici, pričom výborné vedomosti v rámci jednotlivých okruhov otázok preukázali aj žiaci ostatných základných škôl, o čom svedčí aj fakt, že zo 40 otázok položených v štyroch ústnych kolách bolo až 35 zodpovedaných správne.

V prestávke medzi prvým a druhým ústnym kolom súťaže si žiaci v hľadisku mohli v predstihu pozrieť krátky dokumentárny film z dielne Vojenského historického ústavu Bratislava o živote jednej z najvýznamnejších osobností novodobých dejín Slovenska, diplomata, politika, letca, generála, ale aj astronóma a fotografa Milana Rastislava Štefánika (21. 7. 1880 – 4. 5. 1919). Následne po skončení ústnych kôl mali žiaci možnosť vzhliadnuť aj film s názvom Špunti na vode.

V popoludňajších hodinách sa konali oslavy 74. výročia oslobodenia mesta Svidník. Pietne akty pripomínajúce hrdinstvo a obete československých a sovietskych vojakov sa najskôr uskutočnili v areáli Pamätníka 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle, potom pokračovali pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku a napokon boli ukončené na Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.