MENU

Lehké kanonové motorové vozy pásové (LKMVP)

V pondělí 11. května 1936 „Vojenský technický a letecký ústav“ (VTLÚ) vyzval „Akciovou společnost dříve Škodovy závody“ (ŠZ) k podání nabídky na „jeden prototypový lehký kanonový motorový vůz pásový“, jehož konstrukční zadání zpracoval VTLÚ. V pondělí 20. dubna 1936 konstrukční kancelář ŠZ zhotovila výkres Am 536-P „housenkového podvozku“ vozidla P.U.V. pro přepravu kanonu proti útočné vozbě.

V sobotu 24. října 1936 se konalo jednání u „III. odboru VTLÚ“, kterého se účastnil plk. děl. J. Trejbal, škpt. pěch. J. Němec, kpt. hosp. B. Podaný, řed. Ing. Stolle (za ČKD) a řed. Ing. Fígl (za ŠZ). Během jednání plk. Trejbal vyzval obě firmy, aby předložily nejpozději do 10. listopadu 1936 konstrukční řešení LKMVP. Přičemž VTLÚ výslovně doporučil použití motoru chlazeného vzduchem.

Ve středu 11. listopadu 1936 firma ŠZ zaslala třetímu odboru VTLÚ kalkulaci, technický popis a výkresovou dokumentaci. Cena za zhotovení prototypu činila 332 000 Kč. Vůz měl být osazen vzduchem chlazeným benzinovým motorem zakoupeným v zahraničí. Konstrukční kancelář ŠZ upozornila VTLÚ, že podmínky jimi stanovené není možné dodržet. Dle zadání měl vůz převážet kanony typu A3, A4 a A5. Pro kanon A5 bylo nutné prodloužit vozidlo o 300 mm, což by následně zvýšilo hmotnost LKMVP. Firma také podotkla, že celková výška vozidla bude minimálně 1550 mm, přičemž sedící mužstvo nebude mít dostatek volného místa.

Text: Ivan Fuksa a Jaroslav Špitálský
Foto: sbírka autora, kresby: Ivan Fuksa

Více se dočtete v časopisu Hobby Historie 37 (1/2017), který vyšel 22. 2. 2017.

Obsah Hobby Historie 37 naleznete – ZDE.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.