MENU

Národní muzeum představilo haptický model

Národního památníku na Vítkově


Pohyb v neznámém prostoru může být pro osoby se zrakovým postižením značně obtížný. Národní muzeum se proto rozhodlo nechat vyrobit haptický model Národního památníku na Vítkově. Jeho slavnostní představení proběhlo ve čtvrtek 14. února a již nyní je model plně k dispozici návštěvníkům památníku.

Účelem tohoto modelu je odstranit bariéry pro zrakově postižené osoby a usnadnit jejich orientaci v budově Národního památníku na Vítkově. Model vznikal v rozmezí let 2016 – 2018 ve spolupráci Národního muzea, ČVUT UK v Praze a MUNI v Brně. Realizace projektu vzešla z iniciativy Národního muzea a výrobu modelu zajistila fakulta architektury ČVUT UK ve spolupráci s partnerskými institucemi. Supervizi jeho výroby a vyhotovení popisků modelu a plánku budovy, oboje v Braillově písmu, organizovali zástupci Teiresiás MUNI a ELSA ČVUT, spolků pro podporu studentů se specifickými nároky. Díky všem, kteří se do projektu zapojili, tak mohl vzniknout haptický model, který obsahuje všechny výrazné stavební prvky dle reálného vzhledu prostoru Památníku.

Na spolupráci se podíleli:
– Národní muzeum
(Mgr. Barbora Kulihová – hlavní idea a supervize, Libor Pokorný – instalace modelu, Mgr. Marek Junek, Ph.D.)
– Studio 6000 (Ondřej Šesták – návrh a realizace modelu)
– ČVUT Fakulta architektury (prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. Pavel Lupač – supervize), a ELSA středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami (Mgr. Radek Seifert – supervize)
– MUNI Teiresiás, středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (Mgr. Petr Červenka, Mgr. Michaela Hanousková – supervize, výroba popisků v Braillově písmu)

Text a foto: Národní muzeum

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.