MENU

74. výročie oslobodenia miest

Partizánske a Topoľčany


Oslavy organizované pri príležitosti 74. výročia oslobodenia miest Partizánske a Topoľčany si v dňoch 26. marca a 1. apríla spolu s hlavnými predstaviteľmi oboch miest, mestských kultúrnych stredísk, členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a priamych účastníkov bojov, pripomenuli aj príslušníci 1. mechanizovanej brigády.

Pred samotnými pietnymi aktami kladenia vencov zazneli príhovory s odkazom, aby sme si všetci vážili odhodlanie, vysokú bojovú morálku a statočnosť všetkých bojovníkov, ktorých statočnosť a pevná viera vo víťazstvo sa premietla aj do bojov o našu slobodu. V príhovoroch odzneli výzvy upriamené k všetkým prítomným, aby prispievali k mierovým ideálom aj v budúcnosti, aby už nikdy neboli v kronikách miest zmienky o vojnovom besnení. Zároveň tiež vyzývali k hlbšiemu zamysleniu sa nad vznikom a priebehom druhej svetovej vojny a k hľadaniu zmyslu nesmiernych ľudských obetí i materiálnych škôd a k poučeniu z nich.

Program týchto významných dní v mestách Partizánske a Topoľčany za podpory príslušníkov roty podpory velenia 1. mechanizovanej brigády, Práporu logistiky Topoľčany Brigády bojového zabezpečenia a Vojenskej hudby z Banskej Bystrice a Bratislavy vyvrcholili pietou, v ktorej delegácie vzdali hold všetkým padlým hrdinom. Zároveň ku pomníkom položili vence ako symbol poďakovania všetkým padlým za mier, vďaka ktorému žijeme pokojný a dôstojný život.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 1. mechanizovaná brigáda Topoľčany, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.