MENU

Posádkové velitelství Praha

oslavilo 15. výročí založení


V úterý 2. dubna se v areálu Posádkového velitelství Praha uskutečnil slavnostní nástup jeho příslušníků u příležitosti 15. výročí založení útvaru. Při této příležitosti předal první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Jaromír Zůna deset pamětních medailí zástupcům civilního sektoru a městských samospráv za vynaložené úsilí a rozvoj spolupráce s posádkovým velitelstvím.

Slavnostního nástupu se zúčastnil náčelník Vojenské policie plukovník gšt. Miroslav Murček, starosta Městské části Praha 6 Ondřej Kolář a další významní hosté.

Posádkové velitelství Praha funguje přesně, spolehlivě a důstojně
K vojákům a hostům během nástupu promluvil generálmajor Jaromír Zůna: „Od mého jmenování do funkce prvního zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky jsem měl možnost blíže poznat činnost čestné jednotky a vojenských hudeb i z té druhé stránky, která často zůstává před ostatními skryta, a vím, že přesnost a vycvičenost příslušníků těchto jednotek je vykoupena náročným výcvikem a velkým osobním nasazením,“ řekl generál Zůna.

To dobré zůstalo zachováno, ale mnohé se změnilo
„Po 15 létech existence Posádkového velitelství Praha mohu s klidným svědomím prohlásit, že úsilí bývalých velitelů posádky a zaměstnanců, které pro rozvoj útvaru vynaložili, bezesporu přispělo k dnešnímu vysokému standardu jeho fungování. Úspěšné fungování tohoto útvaru by se neobešlo bez přímé podpory velení Armády České republiky a i za to bych chtěl poděkovat,“ řekl náčelník štábu Posádkového velitelství Praha podplukovník Ján Kotvas.

Dosažené výsledky není třeba jen připomenout, ale také ocenit
Během slavnostního nástupu bylo oceněno celkem deset zástupců nejrůznějších státních institucí a městských samospráv Pamětním odznakem Posádkového velitelství Praha za vynaložené úsilí, za osobní podíl na rozvoji vztahů, za obětavost při plnění úkolů a významnou spolupráci s Posádkovým velitelstvím Praha.

Posádkové velitelství Praha vzniklo před patnácti lety, konkrétně 1. dubna 2004, jako nástupce 6. zabezpečovací základny. Po ní převzalo nejen areál kasáren v Čínské ulici, ale také čestný název „Pražského povstání“, bojový prapor a znak. Pro občany České republiky jsou nejviditelnějšími prvky Posádkového velitelství Praha prapor Čestné stráže Armády České republiky, Ústřední hudba Armády České republiky a Vojenská hudba Olomouc.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: kpt. Eva Cajthamlová, Posádkové velitelství Praha, Armáda ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.