MENU

Třicet čtyři účastníků třetího odboje

bylo oceněno za protikomunistický odboj


V úterý 30. dubna převzalo v Domě armády Praha 34 účastníků třetího odboje pamětní odznaky a dekrety za odboj a odpor proti komunismu. Ocenění účastníkům při slavnostním aktu předal náměstek ministra obrany pro řízení sekce ekonomické MO ČR Pavel Beran.

Všem účastníkům dnešního setkání již v minulosti stát osvědčení za odbojářskou činnost proti komunistickému režimu udělil. Dnes tito přímí účastníci 3. odboje převzali pamětní odznak a dekret ministra obrany.

„To, že se období mezi rokem 1948 a 1989 vyznačovalo brutalitou, bezprávím a potlačováním lidských práv, dokládají jména stovek obětí, které skončily na popravištích nebo pohasly v nelidských podmínkách komunistických lágrů,“ řekl úvodem náměstek ministra obrany Pavel Beran, který ve svém projevu ocenil všechny, kteří dokázali svým hrdinským postojem dát veřejně najevo svůj názor. „Stali jste se vzorem pro budoucí mladou generaci, která by z vašich pevných postojů měla čerpat svou sílu pro boj za svobodu a demokracii. Já osobně vám za toto hrdinství děkuji,“ dodal závěrem náměstek obrany Beran.

Aktivně se podíleli v boji proti komunistickému režimu
Jedním z oceněných byl Tomáš Halík – český katolický kněz, teolog, religionista, sociolog, psycholog a filozof, který se před rokem 1989 dlouhodobě angažoval ve veřejných aktivitách směřujících k prosazování svobody náboženského vyznání, autorsky se zapojoval do tvorby samizdatových periodik a aktivně se podílel na vyhlášení a organizaci „Desetiletí duchovní obnovy národa“.

Dalším oceněným byl Leopold Vojtěchovský, který se aktivně podílel na přepisování a následné distribuci samizdatových materiálů, zejména „Informací o Chartě 77“, magazínu „Vokno“ a „Voknovin“.

Někteří účastníci protikomunistického odboje se však ocenění nedožili. Jim ministr obrany udělil pamětní odznak In memoriam. Jedním z nich byl i John William Stukely, za kterého pamětní odznak převzala jeho dcera Jennifer Frances Connal Clark. Její otec se významně zapojil do spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu, která spočívala zejména v řízení špionážních operací na území tehdejšího Československa.

Ministerstvo obrany vyřídilo již 96 procent žádostí
K dnešnímu dni Ministerstvo obrany ČR již vydalo 1736 osvědčení o účasti v 3. odboji. Z celkového počtu došlých 5178 žádostí o vydání osvědčení již ministerstvo obrany rozhodlo v 96 procentech případů. Neúspěšní žadatelé se mohou obracet na Etickou komisi pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Resortu zbývá vyřídit již jen 196 žádostí.

Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu vstoupil v platnost 17. listopadu 2011. Jeho cílem je vyjádřit úctu a vděčnost těm, kteří v období komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie.

Na další snímky a video se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Jana Deckerová, Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.