MENU

Účasť múzejníkov na festivale múzeí Slovenska

Dňa 10. júna 2019 sa zamestnanci Vojenského historického ústavu - pracovníci Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea zúčastnili 16. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia s názvom „Festival múzeí Slovenska 2019“.

Podujatie organizoval Zväz múzeí na Slovensku. Uskutočnilo sa v areáli Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Hlavným cieľom akcie bola prezentácia jednotlivých múzeí a vzájomná výmena odborných skúseností. Podujatie bolo určené nielen slovenským múzejníkom, ale aj širšej laickej verejnosti. Návštevníci sa mohli na jednom mieste oboznámiť s činnosťou viacerých múzeí, ktoré pôsobia na Slovensku. Odborníci sa mohli inšpirovať prácou svojich kolegov. Okrem toho bol do programu podujatia zakomponovaný aj odborný seminár na tému „Múzeá a posilňovanie regionálnej kultúrnej identity“.

Vojenskí múzejníci zo Svidníku na tomto zaujímavom podujatí predstavili múzejné zbierkové predmety – ručné palné zbrane a guľomety pochádzajúce z obdobia prvej svetovej vojny, medzivojnového obdobia, z obdobia druhej svetovej vojny a povojnového obdobia. Informovali pri tom o vývoji prezentovaných zbraní, ich zavedení do výroby a využití v jednotlivých bojujúcich armádach. Každý záujemca sa mohol s vybranou zbraňou aj odfotografovať.

Medzi prezentovanými zbierkovými predmetmi z obdobia prvej svetovej vojny nemohli chýbať „jednoranová“ (jednovýstrelová) zadovka Werndl model 1867/77, ktorá sa začala vyrábať už v roku 1867, a v priebehu prvej svetovej vojny ju používali najmä záložné jednotky a jednotky druhého sledu rakúsko-uhorskej cisárskej a kráľovskej armády, rakúsko-uhorská pechotná a krátka puška Mannlicher model 1895 – najrozšírenejšie zbrane, s ktorými vstúpila rakúsko-uhorská monarchia do prvej svetovej vojny, a napokon ani ruská pechotná puška Mosin model 1891, tá bola zase v období prvej svetovej vojny najrozšírenejšou zbraňou v radoch ruskej cárskej armády, ako aj ruská „jednoranová“ zadovka Berdan II. model 1870, ktorú ruské vojská v období prvej svetovej vojny používali v prípade nedostatku pušiek Mosin.

Z medzivojnového obdobia bol medzi prezentovanými zbierkovými predmetmi zastúpený československý ľahký guľomet ZB vzor 26 a spolu s ním aj dve pechotné pušky – československá puška vzor 24 a nemecká karabína Mauser model 98k, spolu so sovietskou karabínou Mosin model 1938.

Z obdobia druhej svetovej vojny veľkú pozornosť návštevníkov pútali predovšetkým sovietsky samopal PPŠ-41 a nemecké guľomety MG 34 a MG 42.

Napokon povojnové obdobie malo v prezentačnom stánku Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea zastúpenie v podobe československej pušky vzor 52/57, ktorú v súčasnosti používa Čestná stráž OS SR a Čestná stráž Prezidenta SR, samopalov vzor 24 a 26 a napokon aj ľahkého guľometu vzor 52/57.

Návštevníci podujatia sa spolu s kolegami z iných múzeí mohli od svidníckych múzejníkov dozvedieť nielen zaujímavé informácie o vývoji zbraní, ich zavedení do výroby a používaní v armádach rôznych štátov, ale dostali aj informácie o expozíciách Vojenského historického múzea vo Svidníku, na Dukle a v Piešťanoch.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.