MENU

Češi se nevzdávají. Nikdy!

Vzpomínka na aktéry Operace Anthropoid


V úterý 18. června dopoledne se v pražské Resslově ulici u chrámu svatého Cyrila a Metoděje konal pietní akt, který připomněl hrdinství československých parašutistů, jenž zde před 77 lety bojovali proti nacistické přesile. Události se zúčastnili významní představitelé státu v čele s předsedou Polanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radkem Vondráčkem, ministrem obrany Lubomírem Metnarem, ministrem vnitra Janem Hamáčkem a dalšími.

Stovky diváků se sešly 18. června v Resslově ulici před pravoslavným chrámem svatého Cyrila a Metoděje, aby měli možnost účastnit se vzpomínky na sedm československých vojáků – parašutistů, kteří zde po atentátu na Reinharda Heydricha 27. května 1942 našli své poslední útočiště. Dne 18. června 1942, po zradě parašutisty Karla Čurdy, obklopili nacisté chrám a začal boj sedmi mužů proti osmisetčlenné přesile. Tři parašutisté padli nebo byli smrtelně zraněni při boji v kostele, zbylí čtyři se ukryli v kryptě pod budovou, kde posléze zemřeli.

Dlouhá řada věnců, které 18. června 2018 položili u desky připomínající boj zástupci nejrůznějších státních institucí, organizací či spolků, svědčí o tom, že tato událost je jednou z klíčových v paměti našeho národa a má i po 77 letech svůj zásadní společenský a dějinný význam.

Na závěr první části pietního aktu zazněly také česká a slovenská hymna. Účastníci se poté přesunuli do chrámu svatého Cyrila a Metoděje, kde se konala bohoslužba. Tu vedl duchovní správce chrámu a představitel české pravoslavné církve Václav Ježek.

Závěr celého pietního aktu se odehrál přímo v kryptě kostela, posledním útočišti československých vojáků. Za členy 4. brigády rychlého nasazení, která navazuje na tradice čs. parašutistů, hovořil velitel 4. brn., plukovník gšt. Josef Trojánek: „Na tomto místě, v kryptě pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje, právě před sedmdesáti sedmi lety skončil mnohahodinový boj. Sedm československých vojáků vzdorovalo stonásobné nepřátelské přesile. Bojovali do posledního dechu. Na opakované výzvy, aby se vzdali, odpověděli: “Češi se nevzdávají. Nikdy!”

My, příslušníci 4. brigády rychlého nasazení, která nese čestný název Obrany národa, si hluboce vážíme odkazu nadporučíka Adolfa Opálky, podporučíka Josefa Valčíka, rotmistrů Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, rotného Jaroslava Švarce, četaře aspiranta Josefa Bublíka a četaře Jana Hrubého. Své životy položili za svobodu naší země. Jejich odhodlání, odvaha a obětavost nás, vojáky, zavazuje. Hrdinství československých parašutistů i jejich spolupracovníků z řad domácího odboje a pravoslavné církve mělo smysl a navždy zůstane v paměti našeho národa. Čest jejich památce.”

V kryptě poté společně položili věnce ministr obrany Lubomír Metnar a generálmajor Miroslav Hlaváč, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. Ministr si posléze prohlédl kryptu a její expozici. Krypta je ve správě Vojenského historického ústavu Praha a tvoří významnou část jejího muzejního odboru.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Vojenský historický ústav Praha /r

Související články:
Pietní akt připomněl největší odbojářský čin druhé světové války v Evropě, řekl ministr Metnar
Elitní kurz Komando zvládlo šestnáct vojáků. Ocenění převzali v kostele sv. Cyrila a Metoděje

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.