MENU

Otevření muzea logistické podpory v Pardubicích

Poslední červnový týden oslavili pardubičtí logistici 15. výročí vzniku 14. brigády logistické podpory. Na tyto oslavy navázalo ve čtvrtek 27. června 2019 otevření nového Posádkového muzea logistické podpory Pardubice, které se nachází v areálu zdejších kasáren. Expozici připravil Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s příslušníky 14. pluku logistické podpory.

Slavnostního aktu se zúčastnili kromě významných hostů z řad útvarů Armády České republiky a bývalých velitelů a zaměstnanců 14. brigády logistické podpory i primátor města Pardubic Martin Charvát a ředitel Sekce podpory Ministerstva obrany generálmajor Štefan Muránský, kteří společně s velitelem 14. plogp plk. gšt. Stanislavem Hudečkem přestřihli pásku u vstupu do muzea.

Unikátní posádkové muzeum, jež představuje bohatou historii zabezpečovacích jednotek československé a české branné moci od jejich vzniku v průběhu první světové války až po moderní současnost logistického zabezpečení jednotek Armády České republiky, vzniklo ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha v prostorách útvarového klubu.

Cílem nově vzniklé expozice je seznámit zájemce s bohatou historií jednotlivých logistických odborností, se současnými úkoly logistického pluky, ale i úkoly, které plní logistici na zahraničních operacích. Expozici charakterizuje výrazná grafická a vizuální koncepce celého prostoru, textových panelů a nově vytvořeného loga, která je laděna do světle šedé barvy – a je odvozena od baretů logistické služby.

Realizace samotného projektu byla započata v průběhu roku 2016 díky iniciativě velitele pluku, plk. gšt. Stanislava Hudečka, jeho zástupce plk. gšt. Karla Zapletala a bývalého vrchního praporčíka nprap. Karla Furiše. Ve spolupráci s nprap. Leošem Krejčou z VHÚ Praha byl navržen koncept nové expozice, z níž poté výtvarník VHÚ Praha ak. mal. Pavel Holý vycházel při tvorbě grafického návrhu. Odborné texty s historickou tematikou přibližující historický vývoj automobilových jednotek, na něž dnešní logistický pluk navazuje, zpracovali historici VHÚ Praha PhDr. Jaroslav Láník, Mgr. Tomáš Jakl, Mgr. Jan Šach a PhDr. Karel Straka

„Ať už se dnešní vojenská logistika skrývala pod prvorepublikovou intendanční službou, nebo v dobách ČSLA pod názvem týlové zabezpečení, vždy bylo možné tento druh podpory vojsk shrnout do jediného slova: zabezpečení,“ uvedl ve svém úvodním projevu při slavnostním otevření muzea kpt. Pavel Stehlík z Vojenského historického ústavu Praha.

„Proto se v první části expozice můžete setkat s průřezem všech logistických služeb od minulosti až do současnosti. Zároveň zjistíte, jak málo se ty zažloutlé černobílé fotky s jednotlivými výjevy například z proviantní, výstrojní či výzbrojní služby, liší od těch na dnešních digitálních a barevných. Tak jako dříve, i dnes se musí vojska přemísťovat, nakládat a vykládat materiál, doplňovat PHM případně techniku opravovat,“ dodal kpt. Stehlík.

Muzeum je zatím přístupné pouze pro vojáky z povolání a zaměstnance Ministerstva obrany ČR na základě předchozího objednání. Pro veřejnost bude zpřístupňováno v rámci každoročně pořádaného Dne otevřených dveří 14. plogp před Aviatickou poutí.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Vojenský historický ústav Praha /r

Související článek:
V Pardubicích otevřeli expozici o historii a současnosti zabezpečovacích jednotek

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.