MENU

Medzinárodná konferencia v Krakove

o poľskej obrannej vojne


Dňa 11. septembra sa v poľskom meste Krakov uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia na tému „September 1939 v južnom Poľsku“.

Podujatie zorganizovalo miestne oddelenie Instytutu Pamieci Narodowej ako súčasť množstva sprievodných akcií, ktorými si poľská verejnosť v týchto dňoch pripomína 80. výročie tragických udalostí vypuknutia druhej svetovej vojny.

Ako napovedá už samotný názov konferencie, pozornosť sa koncentrovala najmä na udalosti, ktoré sa v súvislosti s prepadnutím Poľska nacistickým Nemeckom odohrávali v jeho južnej časti. Samotná konferencia bola rozdelená do štyroch blokov.

Prvé dva sa venovali problematike možností poľskej obrany v južnom Poľsku ako aj so samotnou bojovou činnosťou v tomto úseku frontu. Pozornosť referentov sa sústredila na strategické prípravy a plány oboch strán konfliktu, priebeh vojenských udalostí, obranné postavenia poľskej armády atď.

Predmetom ďalších dvoch blokov boli otázky spojené s postavením poľskej spoločnosti počas vojny, zločinmi a terorom prichádzajúcich okupačných jednotiek.

Na konferencii rezonovala tiež otázka podielu vtedajšej Slovenskej republiky na agresii proti Poľsku. Nemecká armáda totiž využívala jej územie ako vlastný nástupný priestor a slovenská vláda umožnila využitie svojej armády pri útoku proti Poľsku.

Na konferencii aktívne vystúpil tiež vedecký pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislave PhDr. Igor Baka, PhD. s príspevkom Účasť slovenskej armády na prepadnutí Poľska. Reálna agresia či symbolická účasť? Podujatia sa zúčastnil tiež konzul Generálneho konzulátu SR v Krakove Slavomír Nagy.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Vojenský historický ústav Bratislava /r
Foto: Instytut Pamięci Narodowej a VHÚ Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.