MENU

Modré barety se vrátily na Plitvická jezera

Skupina 28 válečných veteránů, kteří nosili před 27 léty modrý baret Mírových sil Organizace spojených národů a dohlíželi na křehký mír mezi znesvářenými stranami na území národního parku Plitvická jezera, se ve dnech 20.–23. září vrátila na místa svého působení.

Delegaci bývalých československých vojáků Mirových sil OSN vedl první místopředseda Sdružení válečných veteránů ČR pplk. Ladislav Sornas. Účast v delegaci přijal také ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany plukovník gšt. Eduard Stehlík, který k cestě do Chorvatska uvedl: „Myslím si, že v době, kdy vyjížděly naše první kontingenty na Balkán, tak si asi nikdo nebyl schopen uvědomit, do čeho všeho ti lidé jdou, a oni si zde vedli velmi úspěšně. Lze říci, že vzorně reprezentovali naši zemi tím, jak odpovědně plnili své úkoly a tak razili cesty naší současné armádě.“

Dodal pak, že jej mrzí, že v přípravě zájezdu byla opomenuta možnost vyslat spolu s veterány na místa působení praporů také současné příslušníky Armády České republiky. To proto, aby na místě pochopili situaci, ve které se naší mírotvorci v oblasti Plitvických jezer nacházeli. Přiznal, že na něho osobně setkání s místními obyvateli a vyprávění očitých svědků válečného konfliktu na Balkáně velmi zapůsobilo. Byl potěšen, že se místní lidé s pietou a úctou starají o pomníky vojáků, kteří zde padli.

Nasazení československého, později českého praporu Mírových sil OSN na území Chorvatska v rámci mise UNPROFOR (UNCRO) sehrálo na mezinárodní scéně důležitou roli při upevňování míru. Ostatně to potvrdil i velitel 2. praporu plukovník Vojtěch Seidl, když uvedl: „Měli jsme zcela jasný úkol při plnění mandátu OSN – zabránit vniknutí vojsk na území národního parku, odvrátit tak možnou ekologickou katastrofu v přírodní rezervaci a chránit místní obyvatelstvo.“ Zmínil dále, že čeští vojáci také přiložili ruku k dílu při opravách chodníků vedoucích kolem jezera, že na jejich opravu vyčlenilo UNESCO potřebné peníze a ženisté použili velmi kvalitní kaštanové dřevo.

Cestě na samotná Plitvická jezera předcházelo setkání v Záhřebu s chorvatskými veterány. V hlavním městě Chorvatska českou delegaci přivítal zástupce chorvatského ministerstva obrany Ivan Kozlica a český velvyslanec v Chorvatsku Vladimír Zavázal. Na neformálním setkání české hosty uvítal v domě veteránů jejich nejvyšší chorvatský představitel generál Zvonko Sesar, který českým válečným veteránům poděkoval, že položili smuteční věnce u pomníku chorvatských hrdinů a poklonili se památce prvního prezidenta Chorvatské republiky Franja Tudjmana. Zároveň podtrhl úlohu mírové mise OSN. „Pomohli jste nastolit demokratickou cestu současnému Chorvatsku a na to my nikdy nezapomeneme,“ řekl při setkání s českými veterány generál Sesar.

V následujících dvou dnech zavítala delegace do míst působení jednotlivých rot v okolí Plitvických jezer a příslušníci modrých baretů vzdali čest položením smutečních věnců a květin k pomníkům padlých kolegů.

Velmi silně na mnohé zapůsobila osobní setkání s pamětníky občanské války. Během dvou dnů se také odehrálo několik silných příběhů, mezi něž patří osobní vzpomínání bývalého velitele 1. roty, dnes plukovníka Pavla Jiráčka, který s bývalým velitelem 2. praporu Vojtěchem Seidlem účastníkům zájezdu barvitě líčil nevšední zážitky, jež přinášelo každodenní plnění úkolů plynoucích z mandátu OSN. Svůj čerstvý příběh popsal také praporčík Jano Ravasz, jenž v uniformě s modrým baretem spěchal několik kilometrů pěšky k rodině, které čeští vojáci pomáhali v době válečného konfliktu, aby jí předal drobné dárky. Cestu na samotu po dvaceti šesti letech hledal jen obtížně, ale nevzdával se a několik příbuzných z domu na samotě se mu najít podařilo.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Miroslav Šindelář, Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.