Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Slávnostné zhromaždenie k 25. výročiu

Vojenského historického ústavu Bratislava


Dňa 11. decembra 2019 sa v priestoroch Ministerstva obrany Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné zhromaždenie k 25. výročiu Vojenského historického ústavu. Okrem príslušníkov a zamestnancov Vojenského historického ústavu Bratislava sa na ňom zúčastnilo mnoho vzácnych domácich, ale aj zahraničných hostí.

Dôstojný ráz tohto kultúrno-spoločenského podujatia umocnila prítomnosť ministra obrany Slovenskej republiky Petra Gajdoša, zástupcu náčelníka Generálneho štábu Slovenskej republiky generálmajora Ing. Josefa Pokorného, zástupcu náčelníka Generálneho štábu Slovenskej republiky – náčelníka štábu generálmajora Ing. Miroslava Lorinca, veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálmajora Ing. Jindřicha Jocha, veliteľa Vzdušných síl generálmajora Ing. Ľubomíra Svobodu, náčelníka Vojenskej kancelárie prezidentky Slovenskej republiky generálmajora Ing. Vladimíra Šimka, ako aj ďalších významných predstaviteľov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Slovenskej republiky, predstaviteľov domácich a zahraničných vedeckých pracovísk, ako aj členov vojenského diplomatického zboru akreditovaných v Slovenskej republike.

Riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. na úvod programu predniesol príhovor, ktorého obsah venoval minulosti, súčasnosti, ale aj budúcnosti ústavu ako vedecko-výskumného, archívneho a múzejného zariadenia Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie. Vo svojom príhovore nezabudol verejne poďakovať vtedajšiemu ministrovi obrany Slovenskej republiky, Pavlovi Kanisovi, že si osvojil myšlienku potreby a dôležitosti takéhoto pracoviska v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu obrany. Zároveň poďakoval vedeniu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, predovšetkým ministrovi obrany Slovenskej republiky, Petrovi Gajdošovi, za jeho všestrannú pomoc a podporu, ktorú poskytol Vojenskému historickému ústavu za účelom jeho ďalšieho rozvoja.

V rámci bohatého programu zhromaždenia boli ministrom obrany Slovenskej republiky, ako aj riaditeľom Vojenského historického ústavu ocenení pracovníci Vojenského historického ústavu vojenskými vyznamenaniami: Pamätnou medailou ministra obrany Slovenskej republiky I. – III. stupňa, Pamätnou medailou k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny, ako aj Pamätnou medailou Vojenského historického ústavu. V súvislosti s udelením Pamätnej medaily Vojenského historického ústavu treba zdôrazniť, že táto vojenská medaila bola udelená po prvýkrát a jej hrdými nositeľmi sa okrem bývalého riaditeľa Vojenského historického ústavu plukovníka v. v. doc. PhDr. Jozefa Bystrického, CSc., ktorý stál pri samotnom zrode ústavu, podplukovníka v zál. PhDr. Petra Šumichrasta, PhD., dlhoročného zástupcu riaditeľa Vojenského historického ústavu a PhDr. Pavla Šimuniča, CSc., ktorý v minulosti okrem funkcie zástupcu riaditeľa Vojenského historického ústavu, resp. riaditeľa odboru vojensko-historických výskumov VHÚ – zástupcu riaditeľa Vojenského historického ústavu zastával aj funkciu povereného riaditeľa Vojenského historického ústavu, stali riaditeľ Vojenského historického ústavu Praha brigádny generál Mgr. Aleš Knížek a riaditeľ Vojenského ústredného archívu Praha plukovník v. v. Mgr. Josef Žikeš. Pamätná medaila Vojenského historického ústavu bola v dvoch prípadoch udelená aj in memoriam, a to zosnulým vojenským historikom PhDr. Vojtechovi Danglovi, CSc. a PhDr. Mariánovi Hronskému, DrSc., spoluzakladateľom systematického vedeckého výskumu vojenských dejín Slovenska a dlhoročným vedeckým pracovníkom Vojenského historického ústavu. Ocenenia z rúk riaditeľa Vojenského historického ústavu, ako aj ministra obrany Slovenskej republiky prevzali manželky oboch našich vážených kolegov.

Minister obrany Slovenskej republiky po dekorovaní pracovníkov Vojenského historického ústavu vojenskými vyznamenaniami vo svojom príhovore poďakoval za dosiahnuté výsledky práce a ocenil rozhodnutie jeho predchodcu zriadiť Vojenský historicky ústav ako pracovisko základného vojensko-historického výskumu, archívneho a múzejného zariadenia rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vo svojom príhovore zdôraznil aj význam historického poznania pre súčasnosť, ale aj budúcnosť našej milovanej vlasti. Na záver svojho vystúpenia zaželal príslušníkom a zamestnancom Vojenského historického ústavu v tomto predvianočnom období veľa zdravia, spokojnosti a tvorivých síl, aby naďalej rozvíjali našu vojenskú historickú vedu, z ktorej môžeme čerpať nielen múdrosť minulých dôb, ale vyvarovať sa aj chýb našich predchodcov.

Vysokú kultúrno-spoločenskú úroveň podujatia umocnili aj vystúpenia hudobného telesa – plechového kvinteta Vojenskej posádky Bratislava, a premiéra filmového dokumentu „25 rokov Vojenského historického ústavu 1994 – 2019“.

Sme úprimne presvedčení, že aj v ďalšom období existencie nášho Vojenského historického ústavu nadviažeme na úspechy, ktoré sme dosiahli v uplynulom štvrťstoročí, a poctivou a tvrdou prácou si udržíme dôstojné miesto medzi pracoviskami a stavovskými organizáciami príbuzných vedných odborov nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Vojenský historický ústav Bratislava
Foto: Ivan Kelement, Ministerstvo obrany SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.