Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Vedomostná súťaž „Z histórie svidníckeho regiónu“

a oslavy 75. výročia oslobodenia mesta Svidník


Dňa 17. januára 2020 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník vedomostnej súťaže „Z histórie svidníckeho regiónu 2020“, ktorý sa konal pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta Svidník. Súťaž pripravil Vojenský historický ústav – Múzejné oddelenie Svidník Vojenského historického múzea Piešťany v spolupráci s Mestským úradom vo Svidníku.

Vedomostná súťaž sa ako v predchádzajúcich štyroch ročníkoch konala v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Svidník, ktorého hľadisko bolo zaplnené žiakmi svidníckych základných škôl. Na slávnostnom otvorení kvízu, ako aj na celkovom vyhodnotení, sa zúčastnili nielen predstavitelia Vojenského historického ústavu, ale aj zástupcovia miestnej samosprávy a štátnej správy, vrátane primátorky mesta Svidník Mgr. Marcely Ivančovej.

Tak ako po minulé roky, tak aj v tomto ročníku súťaže žiaci piatich základných škôl mesta Svidník odpovedali najskôr v rámci štyroch ústnych kôl a potom v záverečnom písomnom teste na nasledovný okruh tém: história mesta Svidník od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť, prvá svetová vojna v Európe a boje v Karpatoch na prelome rokov 1914 – 1915, druhá svetová vojna v Európe a vo svete, a Karpatsko-duklianska operácia.

Novinkou tohtoročnej súťaže bolo, že družstvá na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov neodpovedali na jednotlivé otázky položené v štyroch ústnych kolách priamo na pódiu kinosály pred publikom, ale svoje vedomosti si zmerali v priestore spoločenskej miestnosti.

Pre ostatných žiakov v publiku bol totiž zo strany mesta Svidník a Vojenského historického ústavu Bratislava pripravený bohatý filmový program pozostávajúci z troch dokumentárnych filmov pochádzajúcich z dielne Vojenského historického ústavu a troch filmových nahrávok zachytávajúcich výpovede viacerých priamych svedkov udalostí súvisiacich s priebehom Karpatsko-duklianskej operácie a oslobodením mesta Svidník, ktorých autormi boli žiaci svidníckych základných a stredných škôl.

Víťazstvo vo vedomostnej súťaži napokon obhájili žiaci základnej školy na Karpatskej ulici. Výborné vedomosti v rámci jednotlivých okruhov otázok preukázali aj žiaci ostatných základných škôl, o čom svedčí aj fakt, že zo 40 otázok, položených v štyroch ústnych kolách, bolo až 37 zodpovedaných správne, pričom víťazi súťaže získali plný počet bodov.

V popoludňajších hodinách dňa 19. januára 2020 sa konali oslavy 75. výročia oslobodenia mesta Svidník. Pietne akty pripomínajúce hrdinstvo a obete československých a sovietskych vojakov sa aj za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariána Saloňa, poslanca Národnej rady SR a podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja Jozefa Lukáča a prvého tajomníka Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike Igora Samoškina najskôr uskutočnili v areáli Pamätníka 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle, potom pokračovali na Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku a napokon boli ukončené pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu.

Po ukončení pietnych aktov sa program osláv presunul do Mestského kultúrneho strediska, kde bola najskôr slávnostne otvorená panelová výstava s názvom Návraty volynských Čechov, spolu s obrazovou výstavou k 75. výročiu oslobodenia Svidníka, a napokon celý program vyvrcholil Slávnostnou akadémiou pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta Svidník, ktorej bohatý program pripravili pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.