Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Výstava Boje o Slovensko v roku 1919

a Francúzska vojenská misia


Výstava Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia vznikla v roku 2019 pri príležitosti 100. výročia začlenenia územia Slovenska do Československej republiky.

V tomto novom štátnom útvare sa Slováci prvýkrát angažovali v pozícii štátotvorného národa. Cieľom výstavy je akcentovať podiel Francúzskej vojenskej misie na nastolení československej štátnej moci na území Slovenska. Osobitne sleduje významných aktérov doby a prebiehajúce udalosti v prostredí východného Slovenska.

Krajské múzeum v Prešove touto výstavou priamo nadväzuje na minuloročnú výstavu o Slovenskej republike rád, ktorá vznikla pri príležitosti stého výročia jej vyhlásenia (vyhlásená v Prešove v júni 1919). Aktuálna výstava obohacuje naše poznanie o situácii na východnom Slovensku krátko po skončení prvej svetovej vojny, ktorá sa bytostne dotkla tohto územia. Na povojnovej konsolidácii pomerov v novom štáte zohralo významnú úlohu Francúzsko, ktoré bolo víťaznou mocnosťou a malo v tomto geopolitickom priestore svoje mocenské záujmy. Na základe medzinárodných zmlúv zo začiatku roka 1919 začala v Československu pôsobiť Francúzska vojenská misia, ktorá bola rozhodujúcim vojenským činiteľom začleňovania územia Slovenska do nového štátu.

Našim zámerom bolo aj návštevníkom Krajského múzea v Prešove predstaviť veľmi úspešnú výstavu, ktorá mala svoju premiéru vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a prvú reprízu v sídelnej budove Slovenského národného múzea v Bratislave. Na jej význame zaiste pridáva skutočnosť, že záštitu nad ňou prevzali Igor Slobodník, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku so sídlom v Paríži a Christoph Léonzi, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku so sídlom v Bratislave.

Výstavu Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia autorsky pripravili plk. Miloslav Čaplovič z Vojenského historického ústavu Bratislava, Erik Dulovič z MV SR – Štátneho archívu v Košiciach a prof. Martin Pekár z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Graficky a dizajnovo ju spracovala Barbora Kopnická.

Organizátori a partneri: Krajské múzeum v Prešove, Východoslovenské múzeum v Košiciach, UPJŠ v Košiciach, Vojenský historický ústav Bratislava, Štátny archív v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Kde: Krajské múzeum v Prešove, hist. budova Rákociho paláca, Hlavná 86

0tvorenie výstavy: 12. 3. 2020 o 16.00 h.

Výstava potrvá od 12. marca 2020 do 10. mája 2020.

Plagát výstavy si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.