Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Webové stránky VHÚ Praha mají novou podobu

Internetové stránky Vojenského historického ústavu Praha prošly grafickou proměnou, mají nyní rozšířenější možnosti a výraznější vizualitu. K dispozici je na hlavní stránce více rubrik, některé materiály lze prostřednictvím rozměrných fotografií učinit atraktivnějšími. Nabízíme čtenářům i nový způsob přístupu k obsáhlým databázím, včetně archivu našeho časopisu Historie a vojenství.

Hlavní menu webu naleznete v pravém horním rohu. Po kliknutí na tlačítko MENU s třemi vodorovnými čarami se vám vpravo rozbalí celá nabídka webu. Na horní liště jsou k dispozici ještě základní informace o VHÚ, hlavní informace v angličtině, odkazy na facebook VHÚ či ikonka vyhledávání: lupa. Při kliknutí na logo VHÚ v levé horní části se vždy dostanete na úvodní, hlavní stránku.

Pod horní lištou jsou umístěny rozměrné širokoúhlé fotografie. Snímky spojené s články se týkají jak některých důležitých informací, tak významnějších materiálů fotografického, ale i textového charakteru. Touto galerií je možné také listovat, a to prostřednictvím šipek po pravé a levé straně.

V řádku pod fotografiemi nabízíme ikony našich hlavních muzejních institucí. Kliknutím na ikonu se objeví základní charakteristika daného muzea, dále kontaktní informace – adresa a telefon, samozřejmě i návštěvní doba a možnosti dopravy do místa. Jsou zde také doplňující informace ohledně skupinových návštěv, aktuální sdělení o úpravě otevírací doby atd.

Pod ikonami naleznete tři rubriky, v nichž se jednotlivé obsahy mění každý den i každý týden. Jedná se nejprve o tradiční a často vyhledávanou rubriku EXPONÁT DNE, v níž se každý den objevuje nový exponát z našich početných sbírek. V Archivu exponátů (hnědý rámeček pod rubrikou) je možné si exponáty prohlížet tak, jak byly chronologicky zveřejněny. Pro snazší orientaci lze ale využít také odkaz na Exponáty dne – tematický archiv. Odkaz na tematický archiv je hned nahoře na stránce chronologického archivu, další je pak nalezení v nabídce MENU pod složkou SBÍRKY. V tematickém archivu jsou exponáty řazeny podle své příslušnosti k jednotlivým podsbírkám – např. Chladné zbraně a zbroj, Letecký materiál, Stejnokroje a výstroj atd..

Uprostřed řádku je rubrika REALIZOVANÉ VÝSTAVY: VIRTUÁLNĚ, kterou jsme spustili letos na konci března a která nabízí možnost prohlédnout si online výstavy, které VHÚ realizoval v posledních letech. Výstavy je možné si prohlížet jak ve formátu tiskové brožury, tak ve formátu plošných panelů (pro čtení prostřednictvím počítačů, tabletů či mobilů se více hodí formát brožur).

Třetí rubrikou jsou pak tradiční FOTOGRAFIE TÝDNE, které se mění s týdenní periodicitou. Pod rubrikou je rovněž archiv již zveřejněných snímků.

Další skupinou jsou články. Jedná se o články s historickou tematikou, materiály informující o dění ve VHÚ jako celku, texty širšího historicko-publicistického rozměru. Jeden článek je vždy zvýrazněn svojí hlavní pozicí vlevo, další následují v přehledu vpravo. Fotogalerie k článkům jsou nyní umístěny přímo v textu. Také v Archivu článků lze hledat dvojím způsobem: jak podle chronologie, tedy data zveřejnění článků, tak podle témat. Odkaz na Archiv článků podle témat je k dispozici nad chronologickým archivem, ale lze se k němu dostat rovněž přes hlavní menu, je v sekci O NÁS.

V řádku pod články naleznou návštěvníci webu novou sekci nazvanou REKONSTRUKCE ARMÁDNÍHO MUZEA ŽIŽKOV. V ní jsou umístěny články, které se týkají našeho nejvýznamnějšího projektu v dlouhodobějším horizontu, kterým je generální rekonstrukce areálu budov VHÚ v Praze na Žižkově. Pod třemi jednotlivými články je i archiv celé sekce.

Následuje sekce INFORMACE – OZNÁMENÍ, jejíž název jasně definuje, jaký typ sdělení zde čtenář nalezne. V současnosti se jedná především o informace týkající se situace ohledně koronavirové epidemie a jejího dopadu na provoz našich muzeí a dalších služeb veřejnosti. V budoucnu zde ale budeme informovat například o vernisážích našich výstav, veřejných akcích atd.

Sekce DATABÁZE – EVIDENCE – ARCHIVY přináší možnost prohlížet si některé databáze přístupné prostřednictvím Digitální studovny Ministerstva obrany České republiky. Jde například o oběti první světové války z řad c. a k. armády. Zařazujeme zde také nově archiv čtvrtletníku Historie a vojenství – tento časopis vydává Vojenský historický ústav Praha již od roku 1952. Archivem je možné procházet podle jednotlivých ročníků, u každého čísla (od roku 1999 čtyři ročně) je také seznam všech článků. Je zde i možnost komplexního fulltextového vyhledávání. Zveřejněna jsou zde všechna čísla, všechny ročníky mezi lety 1952-2017; ve formátu PDF zde čtenář nalezne každou stránku časopisu.

Věříme, že nová podoba webových stránek Vojenského historického ústavu Praha přispěje k lepší informovanosti o naší činnosti, práci a aktivitách. Za současné situace, kdy jsou muzea uzavřená a komunikovat lze především přes tyto mediální kanály, je to snad ještě důležitější.

Text a foto: Vojenský historický ústav Praha /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.