MENU

Vojenský historický ústav k Vám domov XXXV.

Kríž a medaila


Medzi prvé právne úkony po vzniku Československa patrilo prijatie zákona č. 61/1918 z 10. decembra 1918, ktorým sa zrušili šľachtické tituly a rady, ale aj väčšina vyznamenaní rakúsko-uhorskej monarchie.

Zároveň však bolo treba pamätať na činy príslušníkov zahraničného vojska, ktorí prispeli k vzniku novej republiky. S cieľom morálne oceniť všetkých, ktorí sa do boja o samostatné Československo zapojili, zriadila v Paríži československá zahraničná dočasná vláda dekrétom zo 7. novembra 1918 prvé najvyššie vojenské vyznamenanie – Československý vojnový kríž.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: Viera Jurková, VHÚ – VHM Piešťany
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM

Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 9/2019

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.