MENU

Vojenský historický ústav k Vám domov LIII.

39. čs. strelecký pluk Výzvedný


V čs. légiách v Taliansku počas prvej svetovej vojny dovedna pôsobilo takmer 20-tisíc Čechov a Slovákov. Dávno pred oficiálnym vznikom československého vojska v Taliansku, ešte v rokoch 1916 – 1917, tu pôsobili v spravodajskej službe talianskej armády vojaci českej a slovenskej národnosti.

Ich nasadenie však do veľkej miery záviselo od iniciatívy a dôvery talianskych dôstojníkov. Napriek ich zásluhám v prospech Talianska počas vojny sa mnohí nevyhli zajateckým táborom.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: Viera Jurková, VHÚ – VHM Piešťany
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM

Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 12/2019

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.