MENU

Vojenský fond solidarity vloni poskytl pomoc

ve výši téměř 700 000 korun


Ve čtvrtek 3. září zhodnotila v prostoru Domu armády Praha předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová činnost fondu za rok 2019. V minulém roce věnoval fond 25 nezaopatřeným dětem z vojenských rodin vánoční finanční dar v celkové výši 300 000 Kč, přijal 12 nových oficiálních žádostí o pomoc, finančně podpořil šest vojenských rodin.

Poskytl tak pomoc v celkové výši téměř 700 000 Kč. Tuto částku tvořily finanční dary pro vojáky s rodinami, které postihlo těžké zranění, vážné onemocnění, náhlé úmrtí, živelní pohroma či nezaviněná finanční tíseň, a finanční dary pro nezaopatřené děti, které tragicky ztratily rodiče v souvislosti s výkonem služby. „Přestože víme, že peníze nevrátí zdraví ani život, jsme přesvědčeni o tom, že alespoň částečně jsme pomohli našim vojákům v nejtěžším období jejich života,“ zdůraznila generálka Šmerdová.

Do fondu přispěli v roce 2019 individuální a firemní dárci, organizace a sdružení dary v celkovém počtu 15 628, což představuje více než 15% nárůst oproti předchozímu roku. Fond evidoval 973 dárců, kteří přispívali pravidelně. Díky projektu dárcovských esemesek (DMS) v rámci Fóra dárců získal loni fond částku 97 519 Kč.

Do fondu výrazně přispěli generál, desátník i druhoválečný veterán
Mezi individuálními dárci byl například brigádní generál Karel Řehka. Věnoval částku 50 000 Kč, kterou obdržel současně s Cenou Arnošta Lustiga. Příslušník 71. mechanizovaného praporu desátník Tomáš Jaworek s manželkou Barbarou věnovali částku 10 740 Kč, kterou mezi sebou vybrali hosté na jejich svatbě místo zakoupení květinových darů pro novomanžele. Mezi štědré přispěvatele patří i válečný veterán generál Miloslav Masopust s manželkou Helenou.

Na podporu fondu se v roce 2019 uskutečnila řada sbírek, společenských, kulturních a sportovních akcí. Nejvýznamnější byla sbírka ke Dni válečných veteránů, která vynesla fondu rekordní částku ve výši 1 005 732 Kč. Nejvýznamnějšími přispěvateli se stali příslušníci a studenti Univerzity obrany v Brně, shromáždili částku ve výši 77 639 Kč.

V loňském roce měl fond k využití více jak 13 mil. Kč. „Výtěžek Vojenského fondu solidarity je ve srovnání s předchozími roky, kromě výjimečného roku 2018, kdy se zvedla vlna solidarity s pozůstalými rodinami padlých vojáků v Afghánistánu, zhruba dvojnásobný. Dvojnásobná je rovněž celková finanční podpora, kterou fond poskytl vojákům,“ zhodnotila generálka Šmerdová.

Fond navázal v roce 2019 spolupráci s firmou Mikov, která v rámci projektu Válečný veterán každý rok uvede na trh bojový nůž inspirovaný významnou armádní osobností či událostí. Z každého prodaného nože pak poputuje konkrétní částka do Vojenského fondu solidarity.

V roce 2019 se jednalo o důstojnický nůž M-1917, vytvořený na motivy osobní zbraně válečného hrdiny generála Josefa Bílého. V letošním roce to bude speciální edice „STORM “ věnovaná 30. výročí operace v Perském zálivu.


Vojenský fond solidarity (VFS) byl založen 9. března 2015 za účelem poskytnutí okamžité pomoci při překonání nelehkého životního období, ve kterém se vojáci a jejich blízcí ocitnou bez vlastního zavinění.


Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: pplk. Vlastimila Cyprisová /red
Foto: prap. Petr Dohnal, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.