MENU

Oznam pre návštevníkov bádateľne

Vojenského historického archívu v Bratislave


Vážení bádatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. októbra 2020 sa zmysle odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zabránenie šírenia ochorenia Covid-19 sa menia podmienky vstupu pre verejnosť do bádateľne Vojenského historického archívu v Bratislave.

Vstup do bádateľne bude možný v pracovných dňoch (utorok až piatok) v čase od 8.00 h do 14.30 h.

V zmysle odporúčania hlavného hygienika SR počet návštevníkov archívu  v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 10 m2 z vnútornej plochy prístupnej návštevníkom. V prípade VHA to znamená, že v jednom okamihu môžu byť na bádateľni 2 návštevníci ( s účinnosťou od 1. októbra 2020).

Do bádateľne môže prísť len vopred ohlásený návštevník (telefonicky na číslo 02/48207720 alebo mailom na vha@vhu.sk.) Návštevník musí vopred oznámiť dĺžku svojho pobytu na bádateľni, aby bolo možné zabezpečiť vstup aj ďalším záujemcom.
Dovoľujeme si upozorniť, vstup a štúdium na bádateľni bude návštevníkovi umožnený len s prekrytými  hornými dýchacími cestami (napríklad vlastné rúško, šál, šatka, atď.) a s použitím vlastných rukavíc – na jedno použitie, a to po celú dobu pobytu na bádateľni.

Ďakujeme za porozumenie.

Vojenský historický archív Bratislava

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.