MENU

Vojenskí historici, archivári a múzejníci

v operácii Spoločná zodpovednosť


V dňoch 30. októbra až 1. novembra 2020 sa do organizačne a logisticky najrozsiahlejšej operácie v histórii Ozbrojených síl SR, ktorej úlohou bolo celoplošné pretestovanie obyvateľov Slovenskej republiky, aktívne zapojili aj naši profesionálni vojaci, ktorí sú vyčlenení na plnenie úloh Vojenského historického ústavu.

Počas uplynulých dvoch dní ako velitelia odberných stredísk, respektíve ako členovia ich podporných tímov, plnili škálu služobných úloh, ktorých splnenie umožnilo naplnenie ambiciózneho cieľa operácie Spoločná zodpovednosť.

Okrem tejto skupiny našich kolegov vo vojenských rovnošatách sa do neľútostného boja proti neviditeľnému nepriateľovi – ochoreniu Covid-19 zapojilo aj niekoľko dobrovoľníkov z radov zamestnancov VHÚ, ktorí na viacerých odberných miestach v rôznych kútoch našej vlasti zabezpečovali rozsiahlu administratívnu agendu spojenú s celoplošným pretestovaním nášho obyvateľstva.

Aj ich zásluhou sa podarilo celoplošne pretestovať veľkú časť obyvateľstva Slovenska a odhaliť takmer štyri desiatky tisíc pozitívne testovaných osôb. Za ich prácu v neľahkých podmienkach im patrí uznanie nielen členov vlády Slovenskej republiky, ale aj prezidentky Slovenskej republiky a hlavnej veliteľky Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá v tejto súvislosti venovala nasledovné vyjadrenie: „Klobúk dole pred všetkými, ktorí sa na príprave testovania podieľali.“ …„Uznanie patrí všetkým, ktorí sa na tom podieľali, predovšetkým vláde, armáde, polícii, hasičskému zboru, zdravotníkom, zdravotníčkam a všetkým ľuďom, ktorí dobrovoľnícky pomáhali.“ K jej uznaniu, ako aj uznaniu členov vlády Slovenskej republiky sa pripájame aj my, príslušníci a zamestnanci Vojenského historického ústavu.

Priatelia, zostaňme naďalej zodpovední, boj s pandémiou nekončí…

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.