MENU

Projekt „The World Remembers 1914 – 1918“

Vojenský historický ústav v Bratislave sa zapojil do veľkého medzinárodného projektu „Svet si pamätá“, ktorého realizáciu finančne podporila vláda Kanady a odbornú záštitu mu poskytlo Kanadské vojnové múzeum v Ottawe.

Cieľom medzinárodného projektu, do ktorého sa doposiaľ aktívne zapojilo 19 krajín sveta, je predstaviť mená mužov a žien, ktorí sa stali obeťami 1. svetovej vojny, a to bez rozdielu, na ktorej strane stáli.

VHÚ Bratislava poskytne medzinárodnému projektu odborný príspevok o pôsobení Slovákov na bojiskách prvej svetovej vojny, zdigitalizovaní vojenských matrík padlých vojakov – príslušníkov rakúsko-uhorskej armády pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska, sprístupnení dobových slovacikálnych fotografií približujúcich každodennosť prvej svetovej vojny, ako aj postupné spracovanie databázy padlých vojakov.

Pripojením sa do tohto medzinárodného projektu chce VHÚ Bratislava vzdať patričnú úctu všetkým obetiam tzv. Veľkej vojny.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Viac informácií o projekte nájdete – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.