MENU

VHÚ Praha získal cenné předměty

od českých speciálních sil v Afghánistánu


Vojenský historický ústav Praha, jenž se dlouhodobě věnuje dokumentaci historie novodobých zahraničních operací, nyní získal do svých sbírek artefakty z nasazení 601. skupiny speciálních sil generála Moravce v zahraniční operaci Resolute Support v Afghánistánu.

Vojenský historický ústav Praha systematicky vytváří samostatný sbírkový fond, do něhož jsou shromažďovány sbírkové předměty, které dokumentují činnost vojáků Armády České republiky v zahraničních operacích. Čeští vojáci v nich plní rozličné úkoly a navazují svým působením na tradici československých legií za 1. světové války a účastníků čs. zahraničního odboje za 2. světové války.

Chod vojensko-historické služby rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích AČR komplexně zabezpečuje oddělení monitoringu zahraničních operací Odboru zahraničních aktivit, komunikace a propagace VHÚ Praha. Již deset let VHÚ Praha shromažďuje prameny historicko-dokumentačního charakteru a sbírkové předměty z daného prostoru zahraniční operace v reálném čase, tedy ve smyslu „tady a teď.“

Díky přímé spolupráci s 4. jednotkou podpory a vlivu Úkolového uskupení AČR v operaci Resolute Support (4. JPaV ÚU AČR RS) v Afghánistánu se podařilo získat jedinečné předměty do sbírky VHÚ Praha dokumentující činnost vojáků 601. skupiny speciálních sil generála Moravce z jejich operačního nasazení v zahraniční operaci od února do srpna 2020 v afghánské provincii Faráh.

Dne 26. listopadu 2020 byl VHÚ Praha předán do sbírek konvolut 3D artefaktů, fotografie a kronika jednotky příslušníkem 601. skss nadrotmistrem D. P., který byl před výjezdem jednotky do zahraniční operace proškolen oddělením monitoringu zahraničních operací VHÚ Praha v oblasti vojenské historie, stejně tak jak tomu je při výjezdu každé jednotky AČR do zahraniční operace. V průběhu svého nasazení plnil i úkoly tzv. vojenského historika jednotky (VHJ) a vedl kroniku jednotky č. 50/2019.

Povinnosti vojenského historika jednotky jsou zakotveny ve Standardním operačním postupu Velitelství pro operace č. 702 Vojenská historie (dřívě SOP Společného operačního centra č. 214), jehož je od září 2011 VHÚ odborným garantem a zpracovatelem.

Úkolem 4. JPaV ÚU AČR RS bylo cvičit afghánské vojáky z 2nd Special Operation Brigade na základně Thompson v provincii Faráh. Česká jednotka podporovala svou činností místní afghánské bezpečnostní složky v operacích nutných pro převzetí plné odpovědnosti nad svým územím.

V závěru působení jednotky v operaci zapsal do kroniky velící důstojník bojového odřadu následující řádky: „… jsem rád za to, že jsme vše přestáli v lidsky zdravém a dobrém kolektivu, který si vždy dokázal navzájem pomoci a používal zdravý rozum. Chtěl bych za to poděkovat všem kamarádům z odřadu, protože bez přispění každého z nich, by toho nebylo možné dosáhnout.“

Získané sbírkové předměty:

– Kronika jednotky 4. JPaV ÚU AČR RS.

– Fotografie.

– Grafický plán přípravy jednotky před vysláním do zahraniční operace.

– Křídlo z bezpilotního prostředku UAV Puma poškozené při operačním letu dne 11. 6. 2020.

– Mapa aglomerace Kábulu s vyznačenou trasou pro přesun jednotky.

– Popisovací karta pro první pomoc při zranění vojáka.

– Osobní polní stejnokroj v maskovacím vzoru Multicam velícího důstojníka bojového odřadu s nášivkami.

– Vojenský osobní kompas.

– Kšiltovka 601. skss, pohorky a civilní oděv vojenského historika jednotky nadrotmistra d. P.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: kpt. Pavel Stehlík, VHÚ Praha
Foto: Vojenský historický ústav Praha

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.