MENU

Príslušníci dopravného krídla odhalili pomník

pri príležitosti 140. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika


Deň 18. december 2020 bol pre príslušníkov dopravného krídla významným dňom, pre uctenie si velikána československých a slovenských dejín, generála M. R. Štefánika, odhalením jeho pomníka.

Rok 2019 bol vyhlásený za rok Štefánika, keď sme si pripomenuli sté výročie jeho tragickej smrti. Následne sa rok 2020 niesol v duchu 140. výročia narodenia tohto významného generála, astronóma, diplomata, politika a v neposlednom rade vojenského letca.

V roku 2008 bol rozkazom prezidenta SR Ivanom Gašparovičom udelený útvaru za príkladné plnenie úloh a vzornú reprezentáciu čestný názov Dopravné krídlo generála M. R. Štefánika. Na základe návrhu velenia Vzdušných síl OS SR a Ministerstva kultúry SR bolo uznesením vlády Slovenskej republiky rozhodnuté o realizácii vybraných projektov pri príležitosti výročí spojených s generálom M. R. Štefánikom. V spojitosti so 140. výročím narodenia gen. M .R. Štefánika bolo stanovené realizovať pomník v priestoroch Dopravného krídla Kuchyňa.

Na konečnom návrhu diela sa podieľal Ján Viliam Miklík, čestný člen Spoločnosti generála M. R. Štefánika v Nitre, a akademický sochár a vedúci katedry dizajnu VŠVU Štefan Klein, ktorý je vo svete známy ako tvorca slovenského aeromobilu. Na samotnej výrobe pomníka pracoval umelecký kamenár Miroslav Štefek. Na osadení a konečnej podobe pietneho miesta sa aktívne podieľali aj príslušníci útvaru.

Vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou vírusového ochorenia Covid-19 sa na slávnostnom akte odhalenia zúčastnili len hlavní funkcionári útvaru na čele s veliteľom dopravného krídla plukovníkom Petrom Prokopom. Príslušníci krídla sú hrdí na to, že útvar nesie meno po hrdinovi, akým je generál Milan Rastislav Štefánik, a pomník nám bude dennodenne pripomínať napĺňanie historického odkazu tohto velikána československých a slovenských dejín.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: čat. Pavol Bujala, Dopravné krídlo generála Milana Rastislava Štefánika Kuchyňa, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.