MENU

Vojenský historický ústav k Vám domov LXXXV.

7,92mm československá pechotná puška vzor 24


Československá pechotná puška vzor 24 kalibru 7,92 mm predstavovala vo svojom čase bezpochyby jeden z najvýraznejších symbolov vojaka armády prvej Československej republiky.

Išlo však o československú adaptáciu konštrukcie Petra Paula von Mausera, ktorej medzivojnová výroba sa v Československu realizovala vo veľkých sériách nielen pre potreby domácej armády, ale aj pre zahraničných zákazníkov. Priamymi predchodcami pušky vzor 24, ktoré sa vyrábali v zbrojovke v Brne, boli pušky vzor 98/22, 23 a 23a, ktoré boli vo svojej podstate československými adaptáciami nemeckej pušky Mauser model 1898.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: Peter Holík, VHÚ – Mo VHM Svidník
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM

Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 1/2020

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.