MENU

Revitalizácia pietnych miest Tokajíckej tragédie

Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej „VHÚ“) ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie vykonáva prostredníctvom Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Piešťany (ďalej „Mo Svidník VHM“) v úzkej spolupráci s obcou Tokajík aj odbornú starostlivosť o národné kultúrne pamiatky Pamätník Tokajíckej tragédie s cintorínom a Pamätné miesto Tokajíckej tragédie s pomníkom.

Obe národné kultúrne pamiatky boli slávnostne odhalené v roku 1959, a to pri príležitosti 15. výročia Tokajíckej tragédie, ktorá sa odohrala v nedeľu 19. novembra 1944, keď nemecká jednotka popravila za pomoc a podporu partizánom 34 mužov (dvom mužom sa ju podarilo prežiť). Ženy s deťmi a staršími občanmi boli z obce vyhnaní a nasledujúci deň, 20. novembra 1944, bola obec úplne vypálená.

VHÚ, uvedomujúc si význam tejto tragickej historickej udalosti spätej so začiatkom oslobodzovacích bojov o Slovensko, realizoval v spolupráci s obcou Tokajík ako správca vyššie uvedených objektov v roku 2020 prostredníctvom svidníckeho múzejného pracoviska ich komplexnú revitalizáciu.

V tejto súvislosti treba na prvom mieste spomenúť, že po viac ako 60 rokoch bola v areáli Pamätníka Tokajíckej tragédie s cintorínom realizovaná kompletná obnova osvetlenia. V rámci nej boli odstránené stĺpy s nefunkčnými a poškodenými svietidlami, ktoré boli nahradené novými, modernými a štýlovými nízkoenergetickými LED reflektormi napojenými na senzory súmrakového spínača. Okrem toho tu bol zrekonštruovaný mlatový chodník vedúci od centrálneho schodiska pri vstupe do areálu až k súsošiu, pri ktorom bola taktiež kompletne opravená dlažba. Komplexnej rekonštrukcie sa dočkal aj celý obvodový múr areálu pamätníka spolu s doplnením chýbajúcich častí jeho štylizovaného oplotenia. Obnovou prešli aj hrobové miesta, pričom v rámci celého areálu sa podarilo odstrániť prestarnuté a čiastočne poškodené dreviny, ktoré boli súčasťou pôvodnej sadovníckej úpravy s tým, že výsadba nových drevín ako jednotlivých súčastí navrhnutej a následne aj schválenej novej sadovníckej úpravy by sa mala uskutočniť v priebehu tohto kalendárneho roka. Popri tom sa revitalizácia dotkla aj vstupu do areálu pamätníka, kde bolo opravené centrálne schodisko, očistený a opravený bol čelný múr, pričom v rámci schodiska bola osadená aj replika pôvodnej vstupnej brány. Napokon treba spomenúť, že VHÚ sa ešte v roku 2019 v súvislosti s prípravami spomienkového stretnutia organizovaného pri príležitosti 75. výročia Tokajíckej tragédie, postaral aj o odborné ošetrenie a očistenie súsošia umiestneného v areáli Pamätníka Tokajíckej tragédie a pomníka umiesteného na Pamätnom mieste Tokajíckej tragédie za obcou Tokajík. V rámci tohto miesta tu bola vykonaná aj oprava časti štylizovaného obvodového múru, a taktiež tu boli kompletne odstránené prestarnuté a čiastočne poškodené dreviny pôvodnej sadovníckej úpravy.

Všetky vyššie uvedené práce súvisiace so snahou VHÚ o komplexnú revitalizáciu pamätných miest viažucich sa k Tokajíckej tragédii boli realizované po odborných konzultáciách so zamestnancami prešovského Krajského pamiatkového úradu, a po následnom schválení jednotlivých plánovaných úprav vecne príslušnými orgánmi štátnej a verejnej správy.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.