MENU

Vojenský historický ústav k Vám domov LXXXVIII.

11. čs. poľný prápor Východný


Jednou z ciest, ktorou sa vojaci mohli dostať do čs. dobrovoľníckych jednotiek zahraničného odboja, bola trasa cez Maďarsko a Balkán na Stredný východ. Tu sa dobrovoľníci sústreďovali v Sýrii a Libanone.

Po porážke Francúzska koncom júna 1940 odišlo 206 dobrovoľníkov do Sýrie a Palestíny, ktorá bola britským mandátnym územím. 

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: Mgr. Viera Jurková, VHÚ – VHM Piešťany
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM

Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 4/2020

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.