MENU

Novodobí veteráni mají nové zázemí,

kvůli koronaviru funguje zatím pouze on-line


V pondělí 1. března bylo v omezeném on-line režimu otevřeno Komunitní centrum pro válečné veterány při ÚVN v Praze (KCVV Praha). Oficiální otevření proběhne, až to pandemická situace dovolí. Centrum nabídne poradenství při odchodu do civilu, kariérní, finanční i psychologické konzultace a zázemí při návštěvě nemocnice. V plánu jsou také volnočasové akce pro rodiny veteránů nebo výstavy pro veřejnost na téma zahraničních misí.

„Komunitní centrum má být místem setkávání, odpočinku a pomoci. Doba ale setkávání už delší dobu nepřeje a i když současná vládní opatření nám ani na začátku března neumožňují, abychom činnost KCVV zahájili v plném rozsahu, chceme budovat veteránskou komunitu alespoň virtuálně. Pomoc ve smyslu zprostředkování anonymního rozhovoru s psychologem, kaplanem, finančním poradcem nebo adiktologem je totiž zapotřebí i v průběhu epidemie, a to možná víc než kdy jindy,“ vysvětluje náměstek ředitele ÚVN plukovník Zdeněk Brabec.

Účastníkům první mise v Perském zálivu už dnes může být mezi padesáti a sedmdesáti, zatímco navrátilcům ze současných operací v Afghánistánu nebo Mali třeba jen kolem pětadvaceti, takže věková skladba návštěvníků KCVV může být velmi pestrá.

„Důležitým posláním komunitních center je také přispět k pozitivnímu vnímání komunity válečných veteránů a Armády ČR ze strany veřejnosti. Tomu napomáhají společné aktivity s kulturními institucemi a spolky v regionu. Naše komunitní centrum má už nyní naplánováno pořádání přednášek, workshopů, projekcí, výstav a prezentací. Jakmile to epidemická situace dovolí, uspořádáme první z plánovaných akcí. Už dnes ale spouštíme webové stránky https://kcvvpraha.cz, kde budeme o dění v našem centru informovat,“ popisuje válečný veterán nadporučík Tomáš Vopálenský, který KCVV Praha vede. V přípravách je například uspořádání výstavy fotografií nadporučíka Daniela Píši ze 42. mechanizovaného praporu v Táboře s názvem Bdít pro Bagram, která přiblíží činnost českých vojáků ve strážních rotách v Afghánistánu, nebo pořádání besed na školách.

Komunitní centra pro válečné veterány
Koncept vytváření Komunitních center pro válečné veterány přijalo Ministerstvo obrany v roce 2016, a již v listopadu 2016 bylo otevřeno první Komunitní centrum pro válečné veterány v Brně, v prosinci 2019 v Olomouci. Začátkem roku 2020 začala rekonstrukce v objektu nedaleko areálu ÚVN a od března 2021 začne sloužit válečným veteránům i nově otevřené KCVV v Praze.

KCVV Praha
Komunitní centrum vzniklo v přízemních prostorách v Domově sester v ulici U Čtvrté baterie. Tvoří ho několik místností, jako například klubová, pro pořádání školení a edukačních akcí, pro akce s psychology, zázemí tu má také administrativa.

Stavební povolení pro úpravy prostor pro Komunitní centrum bylo vydáno koncem roku 2019, v únoru 2020 byly zahájeny stavební práce a v říjnu 2020 byly nové bezbariérové prostory zkolaudovány. Postupně bylo centrum vybaveno k užívání a tým pracovníků komunitního centra spustil přípravy plánu aktivit a podpory pro komunitu válečných veteránů.

Další služby pro válečné veterány v ÚVN
Projekt „Zelená cesta“ (společný projekt ÚVN Praha a MO) poskytuje podporu vojákům a válečným veteránům od roku 2005.

Dvoudenní „Program podpory zdraví pro válečné veterány“ je komplexní soubor preventivních vyšetření, zaměřený na prověření zdravotního stavu a sestavení následného plánu péče o zdraví. V ÚVN funguje od roku 2017. Osoby se statusem válečného veterána mají nárok na účast v programu jednou za 2 roky.

Army care – nově zavedený specifický chirurgický program určený pro příslušníky AČR v činné službě. Cílem je komplexně zabezpečit celý proces vyšetření, případný chirurgický výkon a následné léčby závažně nemocného vojáka v činné službě tak, aby byl příslušník Ozbrojených sil ČR schopen co možná nejrychlejšího návratu do aktivní služby.

ÚVN taktéž dlouhodobě pečuje o druhoválečné veterány v Domově péče o válečné veterány

Text: Markéta Lášková Žižková
Foto: Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.