MENU

Veteráni z Bitvy o Británii jsou vzorem

V pondělí 10. července se v hlavním sále Ministerstva obrany ČR konalo slavnostní setkání představitelů Ministerstva obrany ČR a Armády ČR s válečnými veterány a vojenskou veřejností u příležitosti 77. výročí Bitvy o Británii.

Za resort obrany se setkání zúčastnil ředitel odboru pro válečné veterány MO plukovník generálního štábu Eduard Stehlík a Generální štáb AČR zastupoval plukovník generálního štábu Ondřej Rejman. Účast přijal také velvyslanec Slovenska v České republice Peter Weiss a další hosté. Pří této příležitosti nechyběli ani přímí účastníci a pamětníci 2. světové války i vojáci, kteří prošli novodobými riskantními operacemi v Perském zálivu a na Balkáně.

Setkání, které ve spolupráci s ministerstvem obrany připravila Československá obec legionářská, připomnělo významné historické výročí vzdušné bitvy. Je známo, že pomoc polských a československých letců v Bitvě o Británii významně přispěla vítězství.

Letci si zaslouží mimořádnou úctu
Na tuto skutečnost poukázal ve svém projevu také plukovník Eduard Stehlík, který citoval tehdejšího premiéra vlády Velké Británie Winstona Churchilla. „Nikdy v dějinách lidských konfliktů nebylo tolik lidí vděčno za tak mnoho takové hrstce,“ řekl v roce 1940 po skončení bitvy Winston Churchill. V další části projevu Eduard Stehlík popsal jednotlivé epizody bitvy i politické pozadí tehdejší doby.

Plukovník Ondřej Rejman návštěvníky v hlavním sále ujistil, že váleční letci z 2. světové války jsou stálou inspirací a vzorem pro dnešní armádní letce.

Velvyslanec Slovenské republiky v Praze Peter Weiss poukázal na hrdinství lidí, kteří v době 2. světové války byli ochotni pro svou vlast nasazovat život i v zahraničí: „Za svou nezištnou odvahu si zaslouží naši mimořádnou úctu,“ konstatoval Peter Weiss.

Bitva o Británii
Letecká Bitva o Británii vešla do historie jako jedna z největších bojových akcí 2. světové války. Odehrávala se od května do září roku 1940, kdy se nacistické Německo pokusilo o invazi do Británie a jeho letectvo svedlo pod vedením maršála Hermanna Göringa leteckou bitvu proti početně slabšímu anglickému RAF.

Bitva o Británii byla první leteckou bitvou v dějinách válek. Celý její průběh se totiž odehrával pouze ve vzduchu, kde se také rozhodlo o výsledku.

Letecká bitva začala pro československé letce 26. srpna 1940 prvním ostrým střetem s nepřítelem, jehož se zúčastnila 310. stíhací peruť RAF. Samotná Bitva o Británii se odehrála od 1. července do 31. října 1940 a Čechoslováci do ní vstoupili v té nejkritičtější chvíli.

Nejúspěšnějším československým stíhačem v Bitvě o Británii se stal Josef František.

Účast československých letců v britském Královském letectvu (RAF) byla významnou kapitolou zapojení našich vojáků do bojů 2. světové války. V RAF postupně vznikly jedna bombardovací a tři československé stíhací perutě. První z nich, 310. stíhací peruť, vznikla před 77 lety, přesně 12. července 1940.

Text a foto: Miroslav Šindelář, Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.