MENU

Vojenský historický ústav k Vám domov CIV.

Pluk slovenských dobrovoľníkov v ZSSR


Na konci októbra a začiatku novembra 1943 sa v priestore západne od ukrajinského Melitopoľa do zajatia Červenej armády dostala značná časť príslušníkov slovenskej 1. pešej divízie.

Po sústredení 32 dôstojníkov a 1611 poddôstojníkov a vojakov v Timoševke (severozápadne od Melitopoľa) bol z nich 9. novembra 1943 zorganizovaný pluk slovenských dobrovoľníkov pod velením pplk. Viliama Lichnera.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: plk. v. v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., VHÚ – Odbor vojensko-historických výskumov
Foto: VHA Praha, zbierka autora

Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 9/2020 (upravené)

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.