MENU

Vojenský historický ústav k Vám domov CVII.

1. čs. samostatná tanková brigáda v ZSSR


Prvou tankovou jednotkou československého vojska sformovaného počas druhej svetovej vojny na území Sovietskeho zväzu sa stala tanková rota.

Spolu s motorizovanou rotou samopalníkov a rotou obrnených automobilov bola súčasťou zmiešaného priezvedného oddielu, vytvoreného v rámci 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR 15. mája 1943.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: plk. v. v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., VHÚ – Odbor vojensko-historických výskumov
Foto: VHA Praha, zbierka autora

Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 12/2020 (upravené)

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.