MENU

Múzeum SNP prejde pod správu MO SR

a stane sa súčasťou VHÚ Bratislava


Ministerka kultúry SR Natália Milanová a minister obrany SR Jaroslav Naď včera podpísali memorandum, predmetom ktorého je zmena zriaďovateľa Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a jeho zlúčenie s Vojenským historickým ústavom Bratislava. Účinnosť sa po zmene zákona predpokladá od začiatku roka 2022.

Cieľom je vytvoriť priaznivé podmienky pre ešte kvalitnejšie zhromažďovanie, vedecké zhodnocovanie, ochranu, odborné spracovanie, využívanie a následné sprístupňovanie zbierkových predmetov, dokumentárnych a archívnych materiálov.

Doteraz Múzeum SNP patrilo pod rezort ministerstva kultúry. „Z pohľadu ministerstva kultúry ide o logické spojenie dvoch inštitúcií, ktoré sú svojím odborným zameraním veľmi blízke a som presvedčená, že pre obe inštitúcie to bude novým impulzom k ďalšiemu rozvoju,“ konštatovala ministerka kultúry Natália Milanová s tým, že s týmto krokom súhlasila aj Múzejná a galerijná rada, čo je nezávislý expertný orgán zložený z odborníkov. „Pod ministerstvom kultúry zostane Digitalizačné centrum Múzea SNP a tiež Slovenská národná expozícia v štátnom múzeu Auschwitz – Birkenau v Poľsku,“ dodal ministerka Milanová.

„Rezort obrany vníma uvedený krok, ktorým získa pod svoje „krídla“ významnú kultúrnu inštitúciu sídliacu v srdci bašty Slovenského národného povstania, v Banskej Bystrici, ako silný záväzok voči verejnosti, našej významnej histórii, jej odkazu a samozrejme jej protagonistom. Urobíme všetko pre to, aby sa spoločný vedecký a odborný potenciál využil v prospech ďalšieho rozvoja vojenskej historickej vedy, vojenského múzejníctva a archívnictva na Slovensku,“ povedal minister obrany SR Jaroslav Naď.

Po podpise memoranda zasadne medzirezortná skupina zložená z odborníkov rezortov obrany a kultúry, ktorá pripraví a zrealizuje proces zlúčenia. Následne sa predloží návrh novely zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, v ktorom dôjde k zmene zriaďovateľa z Ministerstva kultúry SR na Ministerstvo obrany SR. Súčasťou procesu bude aj inventarizácia majetku a rovnako tak aj audit všetkých právnych záväzkov Múzea SNP.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /red
Foto: Ivan Kelement – MO SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.