MENU

Kontakty

Pracovníci spoločnosti Magnet Press Slovakia a redakcií sú vám k dispozícii. Volajte, píšte alebo navštívte našu predajňu na Šustekovej 8 v Bratislave-Petržalke

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o.

Obchodný register Okresného súdu v Bratislave, odd. Sro, vložka č.: 5633/B
IČO: 31356958
IČ DPH: SK2020295948

Konateľ spoločnosti

Dr. Zdeněk Úšela, CSc.

Poštová adresa

P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava

Sídlo spoločnosti

Šustekova 8, 851 04 Bratislava-Petržalka

Redakcie

Michal Zdobinský

šéfredaktor

Dušan Rovenský

zástupce šéfredaktora

Jarmila Xaverová

vedoucí vydání

Ján Begala

zástupce šéfredaktora pro SR

Tomáš Soušek

redaktor, letecká technika

Lukáš Visingr
externí spolupracovník
Ivan Zajac
externista, námořní technika
Miroslav Gyűrösi
externí redaktor
Jan Čadil

šéfredaktor

Ján Begala
zástupce šéfredaktora pro SR
Petr Kolmann
historie, technika
Jiří Kučírek
informujeme, civilní letectví
Tomáš Soušek
vojenské letectvo, technika

Sídlo spoločnosti