MENU

100 let časopisu Letectví+kosmonautika

Zdá se to až neuvěřitelné, ale 20. ledna 2021 jsme si připomněli sto let od vydání prvního čísla časopisu Letectví, jehož je současné Letectví+kosmonautika přímým pokračovatelem. Vinou událostí v době německé okupace nemáme stý ročník, ale časopis vstupuje „pouze“ do 97. ročníku.

Sto let je dlouhá doba, měnilo se státní zřízení i politické režimy, časopis dvakrát změnil název a třikrát bylo přerušeno jeho vydávání, přesto se podařilo udržet kontinuitu až do současnosti. Je to dáno všemi, kteří za tu dobu pracovali v redakci, a bylo jich v průběhu sta let přes osm desítek. Pro naprostou většinu z nich to nebylo a není jen pouhé zaměstnání, ale i poslání a současně také velký závazek, pravidelně čtenářům přinášet informace z domácího i světového letectví.

Příprava časopisů by však nebyla možná bez externích spolupracovníků a přispěvatelů. Jejich počet za celé období by jistě vystoupal do tisíců. Všichni, jak redaktoři, tak přispěvatelé měli především zájem, aby na prvním místě vždy byla spokojenost čtenářů. Bez jejich přízně by časopis Letectví+kosmonautika určitě nebyl tím, čím je. Všem proto patří naše poděkování, že společně můžeme vstoupit do další stovky tradičního československého leteckého časopisu.

L+K

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.