MENU

Jak odmořit vrtulník?

Nejdřív posádka, pak stroj


Vrtulník proletěl zamořenou oblastí, došlo ke kontaminaci nebezpečnou chemickou látkou. Vnější části vrtulníku, osádka i náklad jsou v ohrožení. Jak v takové situaci postupovat? Vojáci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany (31. prchbo) z Liberce cvičili s vojáky 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti.

Nejenom průlet kontaminovanou oblastí, ale i například chemický útok vedený na leteckou základnu či únik nebezpečné látky v průběhu přepravy vrtulníkem může vést k procesu „odmořování“. Dekontaminace je proces, při němž se odstraňují nebo zneškodňují toxické chemické látky, bojové biologické nebo radioaktivní látky. Vše musí být dokonale smyto z těl osob, výzbroje, výstroje, ale i letecké techniky. O potřebě dekontaminace rozhoduje vždy velitel letecké základny na základě zpravodajských informací.

Liberečtí chemici se nejprve důkladně seznámili s vrtulníkem Mi-24V/35 a vybrali vhodný terén pro dekontaminaci, přičemž samotný výběr lokality podléhá přísným kritériím. Ideálně by se mělo jednat o zpevněný povrch s přístupem k vodnímu zdroji, s dostatečným odvodněním a vybudovanou komunikační sítí. Samotný prostor nesmí být kontaminovaný a nesmí být pod palbou a pozorováním nepřítele. Následně odmořovací jednotka rozvinula soupravu dekontaminace osob (SDO) a pracoviště dekontaminace letecké techniky.

Vše se řídí přísným pravidly. Po navedení vrtulníku na vyhrazené místo a provedení nejnutnějších úkonů personálem ILS (inženýrsko letecká služba) může započít vlastní činnost dekontaminační jednotky. „Nejprve se musíme postarat o osádku letadla. Pilot je z vrtulníku buď vytažen, případně dle pokynů chemického personálu vystoupí sám. Poté jsou mu asistovaně nasazeny ochranné přezuvky a rukavice a je přepraven na místo dekontaminace. Zde je změřen rozsah jeho kontaminace přístrojem rychlé detekce GDA-P a je posouzen jeho zdravotní stav,“ popsala poručice Andrea Tuťálková, velitelka čety dekontaminace bojové techniky z Liberce.  

V případě zasažení pilota nebezpečnou látkou je pilot postupně zbaven oděvu a obuvi. Obličej je před jakýmkoliv plynem z ovzduší chráněn maskou OM-90, a to po celou dobu. Samotné odmoření se provádí ve sprchovacím stanu, kde si osoba smývá po dobu tří minut nanesenou směs z povrchu těla. Pokud je chemická kontrola negativní, je voják odeslán do oblékacího stanu. V opačném případě se celá procedura ve sprchovacím stanu opakuje.

Teprve po ošetření leteckého personálu je pomocí nástřiku odmořovací směsi provedena úplná dekontaminace vrtulníku jak zvnějšku, tak dle potřeby i zevnitř.

Mimo profesionální osádky vrtulníků a technického personálu, kteří procvičovaly celé postupy od bezpečného opuštění vrtulníku až po provedení kompletní speciální očisty osob, se do výcviku tentokrát plně zapojili i příslušníci čety chemické ochrany AZ (aktivní zálohy) 22. zVrL. „Pod vedením specialistů z 31. prchbo měli během celého týdne možnost prohloubit své odborné teoretické vědomosti a získat neocenitelné praktické zkušenosti, které je výrazným způsobem posunuly v jejich odborné přípravě. I vzhledem k panujícímu horkému počasí, kdy cvičící trávili ve speciálních protichemických oblecích několik hodin denně, je třeba ocenit jejich zájem a nasazení, se kterým k výcviku přistoupili. Měli šanci učit se od těch nejlepších a té skutečně využili,“ pochválil AZ plukovník Michal Vecheta, zástupce velitele základny.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE nebo ZDE.

Text: kpt. Jindřiška Budiková, 22. zVrL /red
Foto: Stanislav Petera, 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.