MENU

ERA podpořila na Burze filantropie

projekt společnosti Bethany


V červnu neziskové organizace z Pardubicka prezentovaly své veřejně prospěšné záměry v rámci desátého ročníku Burzy filantropie.

Jedná se o unikátní dobročinný projekt, kde se setkává neziskový, firemní a veřejný sektor. Neziskovky z Pardubicka díky němu získaly rekordní částku, téměř 650 tisíc korun. ERA se této velké přehlídky charitativních projektů zúčastnila potřetí, letos podpořila organizaci Bethany, která pomáhá domácím pečovatelům o potřebné osoby.

Burzy probíhají ve čtyřech okresech Pardubického kraje. V pořadí 45. burza se uskutečnila 21. června v Pardubicích ve Skautském centrum Vinice v Pardubicích. Klání o finanční podporu 16 donátorů z řad podnikatelů a veřejných institucí svedlo 10 zástupců neziskových organizací. Další tři organizace dostaly podporu formou tzv. Divoké karty. Prezentované projekty byly zaměřené jak na sociální oblast, tak na volnočasové aktivity nebo na podporu vzdělávání. ERA podpořila organizaci Bethany – dům pomoci, která realizuje podpůrné kurzy pro pečující osoby. Poskytuje jim tak podporu, aby byli schopni, co nejdéle pečovat o rodinné příslušníky v domácím prostředí.

„Chtěl bych moc poděkovat všem donátorům, kteří do toho s námi opět šli, přestože pro firmy nebyl poslední rok vůbec snadný. Je skvělé, že jsme se mohli takto sejít a získat pro neziskové organizace z pardubického okresu rekordní částku. Moc si toho vážím,“ řekl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje a zároveň jeden z donátorů.

V minulých létech ERA přispěla na projekty několika dalších pardubických organizací, které pracují s postiženými či znevýhodněnými dětmi i dospělými (Rodinné integrační centrum, Středisko rané péče, Don Bosco, Ygdrassil, Křižovatka, SKP Centrum). Dalšími podpořenými subjekty byly například spolek Hurá na výlet, který organizuje výlety pro seniory, sociální služby pro duševně nemocné CEDR, Pohádková zahrada či Celiaklub Východní Čechy.

Burza filantropie je „Den D“ neziskových organizací z Pardubického kraje a probíhá podobně jako v pořadu České televize, kde se zajímavé projekty snaží najít investora. Prezentují svůj projekt a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy, kteří je mohou podpořit finančními a materiálními dary. Výhodou místní burzy je, že donátoři mohou podpořit neziskové organizace a jejich projekty v regionu, ke kterému mají bližší vztah.

„I malé neznámé neziskovky si mohou sáhnout na zásadní pomoc, když přijdou se smysluplným nápadem, protože KONEP je dnes pro donátory záruka kvality,“ řekla na závěr pardubické burzy senátorka Miluše Horská.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: ERA

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.