MENU

Letiště Praha zvládlo pandemickou krizi se ctí

Prioritou bylo zajištění stability a bezpečnosti


Skupina Letiště Praha za rok 2020 vykázala provozní ztrátu (EBITDA) ve výši 687 milionů korun. Negativní vliv na hospodaření měla největší krize v letecké dopravě, pandemie onemocnění Covid-19, která zapříčinila pokles počtu cestujících o téměř 80 %.

To významně ovlivnilo také handlingové služby odbavení cestujících i letadel, které poskytuje dceřiná společnost Czech Airlines Handling. Pokles provozu i částečná nejistota na trhu se dotkly i segmentu údržby letadel, kterou zajišťuje Czech Airlines Technics. Celá skupina přijala v loňském roce významná úsporná opatření. Hlavním cílem bylo zajistit provoz i financování chodu firem, zachovat stabilitu, a i nadále poskytovat služby na vysoké úrovni, pro cestující, letecké společnosti i další zákazníky. Prioritou se stala nejen bezpečnost, ale i zdraví cestujících a zaměstnanců. Krize však pro všechny společnosti skupiny přinesla i mnoho příležitostí pro další rozvoj služeb, produktů i infrastruktury.

„Při pohledu zpět a při zvážení všech okolností jsme rok 2020 zvládli se ctí. Od začátku jsme krizi vnímali jako příležitost. Využili jsme omezeného provozu a urychlili některé projekty nutné rekonstrukce a modernizace letištní infrastruktury, pokračovali jsme v udržitelnosti i v digitalizaci celého letiště. Naší prioritou zůstala bezpečnost cestujících a zaměstnanců, kterou jsme doplnili o rozměr ochrany zdraví, za což jsme obdrželi nejen mezinárodní osvědčení ACI Airport Health Accreditation, ale již po druhé v řadě také ocenění ASQ Awards, které se uděluje na základě spokojenosti cestujících,“ řekl Jiří Černík, členpředstavenstva Letiště Praha.

Díky odpovědnému přístupu v minulých letech, finančním rezervám, efektivnímu řízení nákladů bylo financování jednotlivých společností zajištěno. Externí zdroje financování může skupina získat zejména díky dlouhodobé finanční stabilitě a vynikajícím provozním i hospodářským výsledkům z předchozích let, ale také odpovědnému rozhodování managementu. Správné kroky a nastavenou strategii i v době pandemie potvrzuje také oficiální hodnocení renomované agentury Moody´s Investors Service o úvěrové spolehlivosti, která právě v loňském roce potvrdila skupině Letiště Praha rating na úrovni Aa3 se stabilním výhledem, což vyjadřuje velmi nízké úvěrové riziko. Mezinárodní agentura přitom rozhodla o nejvyšším možném hodnocení v České republice především s ohledem na silný finanční profil skupiny, který označila za odolný i vůči nejistým provozním vyhlídkám na následující období při postupné obnově provozu.

Hrubá provozní ztráta (EBITDA) společnosti Letiště Praha, jež provozuje největší mezinárodní letiště České republice, však dosáhla po předchozích rekordních letech za uplynulý rok celkem 459 milionů korun. Letiště Praha zůstalo jako kritická infrastruktura státu otevřené po celou dobu pandemie a zajišťovalo mimo jiné odbavení důležitých repatriačních i nákladních letů se zdravotnickým materiálem. Financování provozu letiště bylo zajištěno v roce 2020 z vlastních zdrojů a o externí úvěr požádala společnost až na samém konci roku. I přes postupné obnovení letů do desítek destinací a zvyšování poptávky po cestování, bylo loni na Ruzyni odbaveno pouze 3,7 milionu cestujících což představuje pokles o téměř 80 % oproti roku 2019, kdy byl pokořen dosavadní rekord téměř 18 milionů odbavených cestujících za jediný rok. V současné době se z Prahy létá již do více než stovky destinací a s uvolněním cestovních podmínek zájem o cestování roste. Podle odhadů by se letectví mohlo na hodnoty z roku 2019 vrátit přibližně za čtyři až pět let.

Společnost Czech Airlines Handling (CSAH), která zajišťuje na ruzyňském letišti komplexní služby pozemního odbavení cestujících, letadel, nákladu a pošty, dosáhla v roce 2020 hrubé provozní ztráty 126 milionů korun. „I přes dramatický pokles leteckého provozu i počtu odbavených cestujících se nám podařilo posílit pozici na pražském letišti, získat několik nových zákazníků z řad leteckých společností a zvýšit celkový objem odbavení i u cargo letů. Svůj provoz nadále financujeme z vlastních finančních rezerv vytvořených v předchozích letech a mezi konkurencí na trhu handlingových služeb v Evropě jsme tak spíše výjimkou,“ okomentoval Tomáš Svoboda, předseda představenstva Czech Airlines Handling.

Hrubá provozní ztráta (EBITDA) společnosti Czech Airlines Technics (CSAT), která zajišťuje v Praze údržbu a opravy letadel i letadlové techniky, dosáhla za rok 2020 hodnoty 102 milionů korun. V oblasti těžké údržby provedla v roce 2020 i přes pandemii přibližně 80 revizí a podařilo se jí uspět ve výběrových řízeních na nové zákazníky i rozšířit nabídku služeb. „Rozhodli jsme se reagovat na nové výzvy na trhu a nabídnout zákazníkům nový segment krátkodobého i dlouhodobého parkování letadel společně s našimi službami údržby, navázali jsme spolupráci s leasingovými společnostmi, ale také jsme rozšířili oprávnění o nové typy letadel a dokončili významné investice v rámci divize letadlových podvozků. Do další sezóny jsme tak vstoupili aktivně a pokračujeme v rozvoji všech našich divizí,“ uvedl Pavel Haleš, předseda představenstva Czech Airlines Technics.

Skupina Letiště Praha je tvořena klíčovými společnostmi Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Handling, a.s., a Czech Airlines Technics, a.s., Jediným akcionářem dceřiných společností CSAH a CSAT je Letiště Praha, které je stoprocentně vlastněné Ministerstvem financí ČR.

Text a ilustrační foto: Letiště Praha /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.