MENU

Jagello 2000: Po roce se těšíme na návrat

návštěvníků do areálu Dnů NATO v Ostravě!


Velmi nás těší, že se po roční pauze umožní hygienická opatření návrat návštěvníků na největší bezpečnostní show Evropě. Do areálu Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR jich moci dorazit až 40 000 za jeden den, polovině z nich bude stačit platný test o bezinfekčnosti. Pro regulaci počtu budeme poprvé v historii akce distribuovat vstupenky, jejichž pořízení bude pro vstup do areálu nezbytné a které budou jednodenní. Vstup na akci přitom zůstává bezplatný.

Letošní ročník Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil bude na základě jednání s Ministerstvem zdravotnictví tento týden moci navštívit až 40 000 osob za den. „Ještě v červenci nás ani nenapadlo, že budeme moci nabídnout vstup až 50 % běžné kapacity,“ říká předseda Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík. „Velmi nás těší, že můžeme širokou veřejnost opět pozvat na Letiště Leoše Janáčka Ostrava, což bereme také jako poděkování všem, kteří nám i v loňském roce zachovali přízeň.”

Na naší akci se vztahují standardní opatření jako na jiné akce, takto vysoký počet návštěvníků je umožněn díky velké rozlehlosti areálu a dle podmínek hygienických opatření platných od 1. září 2021. Z těch vyplývá, že minimálně polovina všech návštěvníků musí mít dokončené očkování (nejméně 14 dní) nebo doložit doklad o prodělání onemocnění Covid-19 do 180 dní od nákazy.

Mimořádné opatření vlády ČR ze dne 16. 8. 2021 s účinností od 1. 9. 2021

Druhá polovina návštěvníků se vedle výše uvedených dvou podmínek může prokázat i negativním výsledkem testu na onemocnění Covid-19, tj. negativní PCR test ne starší než 7 dní nebo negativní antigenní test ne starší než 72 hodin. Jednu z těchto podmínek musí splnit všichni návštěvníci starší šesti let, děti do šesti let nebudou muset mít ani vstupenku.

Těší nás, že právě Dny NATO budou od zahájení pandemie v roce 2020 první takto velkou akcí v České republice, ale zároveň nám záleží na dodržování všech platných hygienických pravidel. Proto jsme rádi, že pro co nejhladší odbavení návštěvníků bude naše akce pilotním projektem pro fúzi ověření covidových certifikátů a distribuce vstupenek, které budou obsaženy v jednom dokumentu. Díky spolupráci Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) se společností Ticketportal budou moci držitelé vstupenek s předstihem provést kontrolu covidových certifikátů a zjednodušit tak své odbavení při vstupu na akci.

Distribuce vstupenek bude probíhat exkluzivně právě prostřednictvím společnosti Ticketportal. Vstupenky budou uvolňovány postupně, přičemž první vlna bude spuštěna 27. srpna pro 15 000 návštěvníků na každý den. Díky pilotnímu systému agentury NAKIT budou moci držitelé vstupenek provést od 6. září validaci certifikátu o očkování či prodělanému covidu-19. Před cestou do areálu bude možné ověřit i platnost certifikátu o testu, a to s předstihem 7 dnů pro PCR test a až 72 hodin pro antigenní. Pro funkčnost tohoto systému budou všechny vstupenky vydávány na jméno.

Všichni, kdo vyrazí na akci, budou muset mít již pořízenou vstupenku a budou muset splňovat standardní podmínky pro vstup na hromadnou akci dle platných hygienických pravidel. U areálu nebude zřízeno testovací místo ani tam nebudou distribuovány vstupenky. Ty budou jednorázové, tj. po opuštění areálu už nebude umožněn opětovný vstup.

Vstup na akci bude i nadále bezplatný, ovšem vzhledem k mimořádným opatřením je pořízení vstupenky spojeno se servisním poplatkem ve výši 15 Kč, který slouží pouze k uhrazení nákladů společnosti Ticketportal. Vzhledem k zavádění tohoto systému, který je pro nás novinkou, budeme průběžně informovat o dalším postupu a spouštění dalších vln distribuce.

„Jsme si vědomi toho, že pandemie nadále trvá a situace se může měnit, zejména se začátkem školního roku, a proto jsme podmínky vstupu pečlivě připravovali a konzultovali s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pochopitelně i naše akce se řídí vládními opatřeními a bezpečnost návštěvníků i účastníků je naše absolutní priorita,” doplňuje Pavlačík s tím, že jedním z preventivních opatření je zastropování maximálního počtu osob.

„Přestože se akce koná venku v poměrně rozlehlém areálu, k aktuální situaci přistupujeme zodpovědně a s respektem. Proto jsme se s ministerstvem zdravotnictví domluvili, že na letišti letos přivítáme maximálně čtyřicet tisíc osob v jednom dni,” dodává Pavlačík.

Při návštěvě areálu akce budou platit standardní pravidla pro zakrytí dýchacích otvorů, tj. bude platit povinnost mít nasazený respirátor i ve venkovním prostoru, pokud nebude dodržen rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob, nejedná-li se o členy jedné domácnosti. Osobám mladším 15 let postačí chirurgická rouška. Na děti do šesti let se tyto podmínky nevztahují.

Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Text a foto: Jagello 2000 /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.