MENU

Návšteva ŘLP ČR u LPS SR

Dňa 17. 9. 2021 navštívil Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR) generálny riaditeľ Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR) Ing. Jan Klas a výkonný riaditeľ finančného útvaru Ing. Radovan Okenka, M.Sc.

Zástupcovia LPS SR, š. p. predstavili v súčasnosti najdôležitejšie aktivity podniku a zároveň pokračovali v diskusii z návštevy v Prahe. Zúčastnené strany sa dohodli na spolupráci vo viacerých oblastiach.

Text a foto: Letové prevádzkové služby SR /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.