MENU

Nemecko sa prebúdza

Po temer troch desaťročiach odzbrojovania, znižovania počtu personálu i techniky a úbytkov schopností sa začínajú objavovať opačné trendy. Jednou z krajín, kde politickí a vojenskí predstavitelia si začínajú uvedomovať nedostatky v obrane a schopnostiach čeliť staronovým vojenským rizikám, je Spolková republika Nemecko.

Nemecku za posledné dva roky ministerstvo obrany publikovalo viaceré dokumenty, ktoré sa zaoberajú zmenami vojensko-politickej situácie na európskom kontinente a v jeho bezprostrednom okolí, ako aj zmenami v orientácii ozbrojených síl a ich úloh, ktoré si táto situácia vyžaduje. Ozbrojené sily Spolkovej republiky Nemecko (Bundeswehr) by sa mali v nasledujúcich rokoch vrátiť ku koncepcii základnej povinnosti, to jest zabezpečeniu obrany teritória vlastnej krajiny a spojencov v NATO. Ozbrojené sily by tak mali v horizonte roku 2032 vytvoriť základnú zostavu, ktorá umožní zabezpečiť obranu Nemecka a spojeneckých štátov NATO na zemi a vode, vo vzduchu a vesmíre a v kyberpriestore.

Text: Martin Stolár, RNDr. Michal J. Stolár
Foto: Alexander Golz, Michal Stolár, Bundeswehr

Viac sa dočítate v časopise Letectví+kosmonautika 8/2017, ktorý vyšiel 2. 8. 2017.

Obsah L+K 8/2017 nájdete – TU.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.