MENU

Výcvik bojových pilotov na Slovensku

Vzdušné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky majú zavedený trojstupňový výcvik pilotov bojových lietadiel. Prvý stupeň zabezpečujú u súkromnej spoločnosti na vrtuľových lietadlách s piestovým motorom. Druhý prebieha v útvare na cvičných lietadlách L-39 Albatros s prúdovým motorom. A tretí už na bojovom lietadle, v súčasnosti na MiG-u 29.

Doplňovanie pilotov vzdušných síl sa v uplynulom období realizovalo náborom absolventov civilných vysokých škôl so študijným programom v leteckých odbornostiach, ktorí prešli základným výcvikom v Prápore výcviku Martin a Dôstojníckym kurzom pre absolventov vysokých škôl v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Potom boli zaradení k útvarom vzdušných síl a pokračovali Vstupným odborným dôstojníckym kurzom, ktorý je kvalifikačným predpokladom na výkon zastávanej funkcie. Kurz pilotov trval 11 mesiacov.

Akadémia ozbrojených síl zabezpečovala I. stupeň leteckého výcviku vojenských pilotov, a to dodávateľským spôsobom na základe verejného obstarávania. Požiadavky pre absolventov vysokoškolského vzdelávania dôstojníkov – pilotov zahrnovali: teoretickú prípravu v rámci integrovaného kurzu Airline transport pilot licence či Airline transport pilot helicopter licence ukončeného skúškou; získanie jazykovej spôsobilosti ICAO, minimálne Level 4; získanie všeobecného osvedčenia rádiotelefonistu leteckej pohybovej služby a spôsobilostí z anglického jazyka podľa STANAG 6001 SLP 3. Podmienkou pre pilotov dopravných lietadiel a vrtuľníkov bolo získať certifikát MCC.

Text: RNDr. Michal J. Stolár
Foto: autor, MO SR

Viac sa dočítate v Ročenke Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 2021, ktorá vyšla 3. októbra 2021.

Obsah ročenky nájdete – TU.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.