MENU

Letištní hasiči nepostradatelní

V nepřetržité směně jich na každé letecké základně slouží jen kolem desítky, pokud by ale nebyli dostupní, musí být přerušen veškerý letový provoz. Letištní hasiči jsou v případě letecké nehody těmi prvními, kdo zachraňují lidské životy. Potřebují k tomu speciální výcvik a dovednosti a v neposlední řadě také výbavu a zázemí. A i když je organizační struktura všech čtyř jednotek víceméně shodná, právě v zázemí hasičů jsou mezi jednotlivými základnami poměrně velké rozdíly.

Hlavním cílem záchranné a požární služby je záchrana životů při letecké nehodě nebo incidentu na letišti či v jeho blízkém okolí. Záchranná a požární služba je poskytována za účelem vytvořit a udržovat podmínky pro přežití, zajistit únikové cesty pro cestující a zahájit záchranu těch cestujících, kteří nejsou schopni bez další pomoci sami vystoupit. Záchrana osob může vyžadovat použití techniky a personálu, který není zařazen jako součást vybavení pro účely záchranné a požární služby. Tak zní jeden z odstavců vojenského leteckého předpisu Let-1-6/L14 Vojenská letiště, který je z větší části převzatým civilním předpisem L14.

Obě dvě normy shodně vymezují základní požadavky na schopnosti letištních hasičských jednotek, bez nichž nemůže na letištích probíhat žádný letový provoz. Stanoveny jsou minimální počty personálu, který musí být ve službě, stejně tak jako jeho kvalifikační požadavky, počty zásahových vozidel a zejména pak minimální množství a druh hasebních látek. Úroveň poskytované ochrany se odvíjí od kategorie, do níž jsou letiště rozdělena podle velikosti nejdelších letounů, které na nich běžně působí. V případě vojenských základen nejběžnější kategorii 5 tvoří letiště s letouny o celkové délce od 24 do 28 metrů a maximální šířkou trupu 4 metry, následující kategorie 6 pak pokrývá letouny do délky až 39 metrů a maximální šíře trupu 5 metrů.

Text: Tomáš Soušek
Foto: autor, 21. zTL, 22. zVrL, SLP, Metrostav

Více se dočtete v Ročence Vzdušných sil Armády České republiky 2021, která vyšla 17. září 2021.

Obsah ročenky naleznete – ZDE.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.